Jūrmalas pašvaldība katra gada nogalē atskatās uz paveikto sporta jomā, izvērtē sasniegumus, panākumus un pasludina savus labākos sportistus, komandas, trenerus, skolotājus, notikumus un izvērtē paveikto sportā ilgākā laika periodā - mūža garumā. 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikums Nr.57 Konkursa “Gada balva sportā” nolikums