Decembrī

Nodarbība

Diena un laiks

Norises vieta

 

Nūjošana

 

 

Sestdienās 10.00–11.30

Mellužu pludmalē Rožu ielas galā pie izejas uz pludmali

Sestdienās  12.30–14.00

Kauguru pludmalē Kapteiņa Zolta ielā 123 pie glābšanas stacijas

Svētdienās 10.00–11.30  

Kauguru pludmalē Kapteiņa Zolta ielā 123 pie glābšanas stacijas

Svētdienās 12.30–14.00  

Dubultu pludmalē  Baznīcas ielas galā

Adaptīvās peldēšanas apmācība

cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām

Pieteikšanās elektroniski www.activewheels.lv aizpildot pieteikumu

NRC "Vaivari", Asaru prospektā 61.

Uzziņas pa tālr: 26397796

Nodarbības trenažieru zālē

cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām

Ratiņdeju nodarbības

cilvēkiem ar invaliditāti

3.decembrī 13.30 ratiņdeju paraugdemonstrējumi

NRC "Vaivari", Asaru prospektā 61. 

Uzziņas pa tālr. 26435340

Deju un kustību terapijas nodarbības

atbalsta grupā cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu

4., 11. un 18.decembrī 18.00–20.00

Viesnīca Daina, Mežsargu iela 4/6.

Uzziņas un pieteikšanās pa tālr.22009962, Una Liberte.

Atbalsta  grupas senioriem 54+,

trūcīgiem, maznodrošinātajiem veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanai

3., 6., 10., 13., 17. un 20.decembrī 12.00–14.00

4., 11. un 18.decembrī 13.00–15.00

5., 12. un 19.decembrī 14.00–16.00

Kūrorta Rehabilitācijas centrā "Jaunķemeri" Kolkas ielā 20. Pieteikšanās darbam grupā pa tālr: 66117755 vai 28369340

Veselības nodarbības

par veselīgu uzturu un sirds asinsvadu saslimšanu profilaksi

 

5., 6., 10., 11., 17. un 18.decembrī 10.00–14.15

Latvijas Sarkanā krusta Sociālajā centrā “Kauguri”, Kapteiņa Zolta ielā 121.

Uzziņas pa tālr: 67740124  

2., 9. un 16. decembrī 10.00–14.15

PSIA ,,Veselības un sociālās aprūpes centrs ,,Sloka””, Dzirnavu iela 36/38.

Uzziņas pa tālr: 67740124  

Sirds veselības diena

6.decembrī 12.00–18.00

17.00 prof.Andreja Ērgļa lekcija “Par sirds veselību un dzīvotprieku jeb kā nodzīvot līdz 120 gadiem”

Kauguru veselības centrā Raiņa ielā 98A.

Ģimenes diena – kopā ar rūķiem vingrosim, minēsim mīklas un gatavosim veselīgus našķus

13.decembrī 12.00–18.00

13.00–16.00 veselīga uztura meistarklase ar Lieni Sondori

Tirdzniecības centrā "RIMI Lielupe" Viestura ielā 22.

*ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros
pašvaldības finansētas aktivitātes 2019.gada budžeta ietvaros