Bērnu un jauniešu mājās tiek nodrošināti ģimeniskai videi pietuvināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja bērns bārenis iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Pakalpojumu Jauniešu mājas bērniem bāreņiem ir tiesības saņemt no 15 gadu vecuma. Bērnu un jauniešu mājās kopā tiek izmitināti ne vairāk kā 16 bērni.

 

Kontakti
adrese: Ventspils šoseja 20A, 20A k–1, LV2011
tālrunis:  29465102
e-pasts:  spriditis@jurmala.lv