Galvenie uzdevumi

Iestāde sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” struktūrvienības:

 
Kontakti
adrese: juridiskā: Sēravotu iela 9, Ķemeri, LV 2012
faktiskā: Ventspils šoseja 20A, Sloka
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001868844

direktora p.i.: Laima Grobiņa
administrācija (plkst.9.00–17.00): 29465102 
sociālie audzinātāji (plkst.17.00–9.00):
e-pasts: spriditis@jurmala.lv

 

Dokumenti 

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikums Nr.27 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes ”Sprīdītis” nolikums