SIA "Jūrmalas ūdens" ūdensaimniecības pakalpojumu tarifi - euro (spēkā no 2014. gada 1.janvāra). 

Oficiālā publikācija www.vestnesis.lv

Vairāk informācijas www.jurmalasudens.lv