Pakalpojums

Braukšanas maksa un atvieglojumi Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos.

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas pilsētā pilsētas nozīmes maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 nodrošina SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”.

Starppilsētu un reģionālos maršrutus (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 634) organizē VSIA “Autotransporta direkcija”.

Braukšanas maksa

Maksa par vienu braucienu Jūrmalas pilsētā SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” maršrutu autobusos ir 0,50 eiro.

Iegādājoties biļeti par 0,50 eiro (pilna cena) 1.maršruta autobusā, to var izmantot, pārsēžoties 3. un 4.maršruta autobusos, kā arī pārsēžoties no 6.maršruta autobusa uz 4.autobusu (arī pretējā virzienā).  Biļete ir jāuzrāda vadītājam, kurš izsniegs pārsēšanās biļeti.

 

Mēnešbiļetes var iegādāties:

 • Kauguros – tirdzniecības vietā "Narvesen"  pie T/C “Līgo”;
 • Dubultos – tirdzniecības vietā "Narvesen" pie dzelzceļa stacijas.

 

Mēnešbiļetes cena visām mēneša dienām – 17,60 eiro.

Mēnešbiļetes cena tikai darba dienām – 15,40 eiro.

 

Mēnešbiļetes ir derīgas visos Jūrmalas pilsētā kursējošos SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” autobusu maršrutos Nr. 1., 2.,3., 4., 5., 6. un 7.

 

Kam tiek piešķirti atvieglojumi

Bez maksas jeb ar 100% atlaidi  neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos*, uzrādot attiecīgu dokumentu, var braukt šādas iedzīvotāju kategorijas:

 • I un II grupas invalīdi, bērni ar invaliditāti, kā arī personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu ar invaliditāti;
 • bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;
 • Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā;
 • personas, kurām pieder nekustamais īpašums Jūrmalas administratīvajā teritorijā;
 • Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu audzēkņi (līdz 24 gadiem), kas ir saņēmuši Jūrmalas iedzīvotāja karti;
 • Jūrmalas pilsētas dibinātu izglītības iestāžu izglītojamie līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību pamata, vidējās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un ir saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība”

*Atvieglojumi neattiecas uz ekspreša sabiedriskā transporta maršrutu Nr.5.

 

Bez maksas jeb ar 100% atlaidi Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos* var braukt iedzīvotāji, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja karti:

 • personas darbspējīgā vecumā;

 • pensionāri;

 • pasažieri, kuri mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās, kas neatrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

*Atvieglojumi neattiecas  uz ekspreša sabiedriskā transporta maršrutu Nr.5.

 

50% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta* maršrutos maršrutos daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.

*Atvieglojumi neattiecas  uz ekspreša sabiedriskā transporta maršrutu Nr.5.

 

35% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei ekspreša sabiedriskā transporta maršrutā Nr.5 Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem, uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam Jūrmalas iedzīvotāja karti vai Skolēna apliecību.

 

No 15. septembra līdz 14. maijam pasažieri, kuriem ir 100% atlaide vienreizējai braukšanas biļetes iegādei, pēc plkst. 21.00 var braukt bez maksas 5.maršruta eksprešos, uzrādot apliecinošu dokumentu, kas ļauj braukt bez maksas.

 

Sods par braukšanu bez biļetes

Personai par braukšanu bez biļetes tiek piemērots sods, kas, pamatojoties uz pārvadātāja noteikto, ir 17,60 eiro, pielīdzinot to mēneša braukšanas biļetes dārgākajai maksai.

Kādi ir saistītie normatīvie akti? 2018.gda 23.augusta lēmums Nr.400 "Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos"
2018. gada 15.marta saistošie noteikumi Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
Apliecinājumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesībām Jūrmalas pilsētā