2014. gadā realizētie projekti

Projektu konkurss izsludināts un projekts īstenots atbilstoši 2014.gada 2.jūnija Jūrmalas pilsētas domes rīkojumam Nr.1.1-14/297 „Par konkursa Iedzīvotāju iniciatīva atpūtas infrastruktūras pilnveidošanai Jūrmalā" izsludināšanu".

 

Projekta nosaukums Projekta mērķis Projekta finansējums Projekta iesniedzējs un projekta īstenošanas laiks

Atpūtas prieku ikvienam!

Projekta īstenošanas  vieta Kauguros, Rūpniecības ielā 15,
pirms projekta īstenošanas uzsākšanas.

Projekta īstenošanas vieta
Kauguros, Rūpniecības ielā 15,
pēc projekta pabeigšanas.

Labiekārtot daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu Kauguros, Rūpniecības ielā 15. Kopējās projekta izmaksas 2468,58 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 983,34 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1485,24 EUR.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Rūpniecības nams 15".
11.08.2014.-
06.10.2014.

Labo darbu valstība 

 Projekta īstenošanas vieta - Mellužu parks.

Bērnu un ģimenes izklaides pasākumu organizēšana Mellužu  parkā Ziemassvētku sezonas laikā. Kopējās projekta izmaksas 2 182,24 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 491,62 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1690,62 EUR.
Biedrība „Giraafe".
13.12.2014.-
10.01.2015.

Slidotavas veidošana Ķemeros

Projekta īstenošanas vieta pirms projekta uzsākšanas

Projekta īstenošanas vieta projekta īstenošanas laikā.

Slidotavas un ragavu karuseļa izveide Ķemeros, skvērā ko ieskauj Emīla Dārziņa, Bišu un Tukuma ielas. Kopējās projekta izmaksas 2199,49 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 220,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1979,49 EUR.  
Biedrība „Ķemeru iedzīvotāju biedrība" un nodibinājums „Ķemeru nacionālā parka fonds".
01.12.2014.-
28.02.2015.

Vingro – Jūrmala!

Projekta īstenošanas vieta
pie Kauguru glābšanas stacijas,
pirms projekta īstenošanas uzsākšanas.

Projekta īstenošanas vieta
Kauguros pie Kauguru glābšanas stacijas pēc projekta pabeigšanas.

Pilsētas pludmales teritorijas iepretim Kauguru glābšanas stacijai labiekārtošana, izvietojot ielu vingrošanai paredzētas konstrukcijas. Kopējās projekta izmaksas 2234,77 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 236,77 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1998,00 EUR.

Biedrība „Veona".

11.08.2014.-
06.10.2014.

Žoga izveide volejbola un atpūtas laukuma norobežošanai

Projekta īstenošanas vieta Slokā laukums starp 1905.gada, Laidzes un Skrundas ielām,
pirms projekta īstenošanas uzsākšanas.

 

Projekta īstenošanas vieta Slokā, laukums starp 1905.gada, Laidzes un Skrundas ielām,
pēc projekta pabeigšanas.   

Nožogota volejbola laukuma izveide Slokā, laukumā starp 1905.gada, Laidzes un Skrundas ielām. Kopējās projekta izmaksas 2093,05 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 493,05 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1600,00 EUR

Biedrība „Pufaikciema entuziasti".

25.08.2014.-

24.11.2014.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE