Līdz 15. septembrim var iesniegt sporta projektu pieteikumus un pretendēt uz nepieciešamā līdzfinansējuma saņemšanu 2021.gadam Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu īstenošanai, kā arī Jūrmalas sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu (jūrmalnieku) atbalstam.  

image

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu kādā no minētajiem sporta atbalsta virzieniem, biedrībai vai nodibinājumam jāaizpilda projekta pieteikums un līdz 15.septembrim jāiesniedz Jūrmalas Sporta servisa centrā vai Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Pieteikumam jābūt sastādītam atbilstoši plānotās aktivitātes nolikuma prasībām:

 

Ar nolikumiem un projektu pieteikuma sastādīšanas prasībām var iepazīties sadaļā Atbalsts sportam.