8000 senioru jau saņēmuši veselības aprūpes pabalstu
Publicēts: otrdiena, 10.novembris, 2020
Kategorija: Sabiedrība

Šogad pašvaldība palielinājusi veselības aprūpes pabalstu senioriem no 50 uz 100 eiro. To saņēmuši jau 8000 Jūrmalas senioru, no pašvaldības budžeta veselības aprūpei izmaksāti vairāk nekā 745 tūkstoši eiro.

Labklājības pārvaldē informē, ka pabalsts ir pieprasīts, seniori par to interesējas, jautā par pakalpojuma saņemšanas kārtību. Taču ne visi pensijas vecuma jūrmalnieki izmanto šo iespēju. Seniori, kuri vēl nav saņēmuši pabalstu veselības aprūpei, var rakstīt iesniegumu un kopā ar sakrātajiem čekiem un citiem maksājuma dokumentiem to atstāt pastkastītē, kas izvietoti pie Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem un Labklājības pārvaldes.

 

 

Kam paredzēts pabalsts?

Veselības aprūpes pabalstu apmērā līdz 100 eiro piešķir Jūrmalas pašvaldība, lai senioriem, kas ir sociāli mazāk aizsargātā iedzīvotāju grupa, palīdzētu segt izdevumus par veselības aprūpi. Tās ir pacienta iemaksas un līdzmaksājumi, zobārstniecības pakalpojumi, medikamenti un medicīnas preces, tostarp optika, arī vitamīni, un citi izdevumi, kas nepieciešami senioriem veselības uzturēšanai.

 

Kas var saņemt pabalstu?

Senioram jābūt deklarētiem Jūrmalā ne mazāk kā gadu, kā arī jābūt spēkā vēl kādam no šiem nosacījumiem:

  • saņem Latvijas Republikas (LR) valsts vecuma pensiju;
  • saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieteikšanas nav bijuši citi ienākumi;
  • sasniegts likumā noteiktais vecums LR valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju.

 

Kādi dokumenti nepieciešami?

No ārstniecības iestādes, aptiekas, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietas jāpaņem un jāsaglabā veselības aprūpes izdevumus apliecinoši dokumenti – čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķini – par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vai iegādāto preci. Čekam ir jābūt oriģinālam (kopijas nepieņem).

 

Čekā ir jābūt norādītai informācijai par to personu, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts, – vārdam, uzvārdam, personas kodam, maksājuma mērķim un samaksas summai.

 

Sakrātos čekus pievieno iesniegumam (iesnieguma veidlapa ) un iesniedz Labklājības pārvaldē vai kādā no Jūrmalas domes apmeklētāju apkalpošanas centriem pabalsta saņemšanai.

 

Cik bieži var saņemt pabalstu?

Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu var iesniegt vienu reizi par attiecīgo kalendāro gadu. Ja izdevumi vienā reizē nesasniedz 100 eiro, izdevumus apliecinošos dokumentus turpina krāt un iesniedz tad, kad sakrāta maksimālā summa.

 

Papildu informācija Labklājības pārvaldē pa tālr. 67767347.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE