Informējam par pašvaldībā noteikto darba laiku šajā nedēļā.

image

Pamatojoties uz Darba likuma 133. pantu, Atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr. 354 un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 12.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/21-33 “Par darba dienu pārcelšanu Jūrmalas pilsētas domē 2021.gadā”, noteikts:

  • sestdiena, 8.maijs – no 3.maija pārceltā darba diena, darba laiks līdz plkst. 16.00.