No 10.marta jūrmalnieki aicināti iesniegt iesniegumus īpašo Covid-19 pabalstu saņemšanai Jūrmalā deklarēto skolēnu ģimenēm un pilsētas pensionāriem. Skolēniem paredzēts 100 eiro pabalsts, pensionāriem – papildus vēl 50 eiro medicīnas izdevumiem pie jau esošā 100 eiro pabalsta.

 

Pabalstu attālinātā mācību procesa atbalstam – kas var saņemt?

Pabalstu attālinātā mācību procesa atbalstam pašvaldība izmaksās ģimenēm, kuru bērnu pamata dzīvesvieta 2021.gada 1.janvārī ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri laikā no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.maijam iegūst izglītību 1.– 12.klasē vai vidējo profesionālo izglītību. Pabalstu varēs saņemt arī tās ģimenes, kuru bērni mācās citu pilsētu izglītības iestādēs. Pabalsta apmērs būs 100 eiro katram skolas vecuma bērnam, un to varēs pieprasīt līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Pabalstu attālinātā mācību procesa atbalstam – kā var saņemt?

Lai saņemtu pabalstu, skolēna likumiskajam pārstāvim vai skolēnam, kurš sasniedzis pilngadību, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit .

 

Iesniegumu iesniegšanas veidi:

Pabalsta saņemšanu nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.12 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam”.

 

Pabalsts pensionāriem – papildu 50 eiro medicīnas izdevumiem

Pandēmijas apstākļos pašvaldība piešķirs vēl papildu 50 eiro pabalstu medicīnas izdevumiem Jūrmalas senioriem. Jūrmalā deklarētajiem valsts vecuma pensijas vai izdienas pensijas saņēmējiem pašvaldība jau piešķir pabalstu 100 eiro apmērā gadā veselības aprūpei. Pabalsts paredzēts, lai senioriem palīdzētu segt ārstniecības izdevumus, izmaksas par medikamentiem un medicīnas precēm, tostarp optiku, un citiem izdevumiem veselības uzturēšanai.

Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā atbilstīgi iesniegtajiem veselības aprūpes izdevumus apliecinošajiem dokumentiem. Ja seniors jau šajā gadā ir iesniedzis iesniegumu par pabalsta saņemšanu līdz 100 eiro, seniors varēs iesniegt vēl vienu iesniegumu par summu līdz 50 eiro, tādējādi kopsummā saņemot 150 eiro pabalstu medicīniskajiem izdevumiem.

Pabalsta saņemšanu nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām".

 

Kas var saņemt pabalstu?

Senioram jābūt deklarētiem Jūrmalā ne mazāk kā gadu, kā arī jābūt spēkā vēl kādam no šiem nosacījumiem:

  • saņem Latvijas Republikas (LR) valsts vecuma pensiju;
  • saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieteikšanas nav bijuši citi ienākumi;
  • sasniegts likumā noteiktais vecums LR valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju.

 

Kādi dokumenti nepieciešami?

No ārstniecības iestādes, aptiekas, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietas jāpaņem un jāsaglabā veselības aprūpes izdevumus apliecinoši dokumenti – čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķini – par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vai iegādāto preci. Čekam ir jābūt oriģinālam (kopijas nepieņem). Tajā ir jābūt norādītai informācijai par to personu, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts, – vārdam, uzvārdam, personas kodam, maksājuma mērķim un samaksas summai.

Sakrātos čekus pievieno iesniegumam (iesnieguma veidlapa ) un iesniedz Labklājības pārvaldē vai Jūrmalas domes apmeklētāju apkalpošanas centros pabalsta saņemšanai.

 

Kur jāiesniedz iesniegums un čeki?

Iesniegumu kopā ar dokumentiem var iesniegt pašvaldības iestādē, – šobrīd, kad iedzīvotāju apkalpošana notiek attālināti, to var ievietot pastkastītē pie ēkas durvīm:

  • Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 20,
  • vai Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, 25. korpusā.

 

Papildu informācija Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, 25.korpusā; tālr. uzziņām 67767347.