Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa aicina ierasties Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļā Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, norēķinu jautājumu risināšanai personas, kuras norādītajā laika periodā dzīvoja Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajās dzīvojamajās telpās Jūrmalā:

  • Skolas ielā 44-34 no 01.06.2013. līdz 01.11.2015.;
  • Tērbatas ielā 43-123 no 01.11.2003. līdz 01.09.2015.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas aicinām personas, kuras norādītajos laika periodos lietojušas minētās dzīvojamās telpas, sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļu Dubultu prospektā 1, lai risinātu jautājumu par norēķiniem par pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Dzīvokļu nodaļas tālr. 67093887 vai 67093845.