Ar pašvaldības līdzfinansējumu atjaunos kultūras pieminekļus
Publicēts: ceturtdiena, 9.jūlijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Izsludinātajā konkursā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai saņemti 10 pieteikumi, no tiem vērtēšanas komisija atbalstīja deviņus.

image

Īstenojot pašvaldības atbalstīto kultūras pieminekļu saglabāšanas programmu, līdzfinansējums tiks piešķirts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai pieciem dievnamiem un trīs ēkām Jomas ielā.

 

Līdzfinansējumu valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai Jūrmalas pašvaldība konkursa veidā piešķir kopš 2014.gada.

 

Līdz šim to piešķīra ēkām, kur tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, kā arī kulta celtņu, arī dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, reliģisko priekšmetu, atjaunošanai.

 

Lai sakārtotu vēsturiskās ēkas Jomas ielā, kas ir iecienīta pastaigu vieta, no šā gada līdzfinansējumam fasāžu, jumta, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai varēja pieteikties arī šo namu Jomas ielā īpašnieki. Ar pašvaldības līdzfinansējumu atjaunos ēku fasādes Jomas ielā 44, Jomas ielā 46 un Jomas ielā 48.

 

Majoru Romas katoļu draudze ar pašvaldības līdzfinansējumu plāno veikt baznīcas jumta, torņa fasādes un jumta remontu, Sv.  Pētera un Pāvila Ķemeru pareizticīgo draudze plāno sakārtot baznīcas galveno fasādi, Bulduru luterāņu draudze remontēs baznīcas fasādi un atjaunos elektroinstalāciju, Ķemeru luterāņu draudze atjaunos baznīcas zvanu torni un sakristejas ieejas durvis, bet Dubultu luterāņu baznīcā tiks atjaunoti otrā stāva logi.

 

Šogad pašvaldības atbalstītajiem projektiem no budžeta kopumā tiks piešķirti 80 000 eiro. Pēc visu pieteikumu izvērtēšanas plānots veikt grozījumus pašvaldības budžetā, lai rastu iespēju piešķirt papildu finansējumu 10 490,43 eiro apjomā.

 

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” un 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu grozījumiem Nr.58.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE