Jūrmalas pilsētas dome līdz gada beigām āra kafejnīcas un ielu tirgotājus atbrīvos no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Tā 21.maijā domes sēdē lēmusi Jūrmalas pilsētas dome.

image

Uzņēmējiem Jūrmalā periodā no 2020.gada 12.marta līdz 31.decembrim nebūs jāmaksā nodeva par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās. Jau samaksātās nodevas par laika periodu no 12.marta uzņēmējiem pašvaldība atmaksās. Lai saņemtu nodevas atmaksu, uzņēmējam jāiesniedz iesniegums Jūrmalas pilsētas domē. 2019.gadā Jūrmalā kopumā tika izsniegtas ap 220 ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas atļaujas.

 

Domes sēdē arī lemts paplašināt to komersantu loku, kuri varēs pieteikties nomas maksas atvieglojumiem. Komersanti, kuri nomā tirdzniecības vietas no pašvaldības Jomas ielā, Dzintaru mežaparkā un citviet pilsētā, varēs pieteikties nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam. No nomas maksas atbrīvoti tiks tie uzņēmēji, kuri saimniecisko darbību nomātajā vietā neveic, savukārt uz nomas maksas samazinājumu varēs pretendēt tie nomnieki, kuriem samazinājies apgrozījums.

 

Aprīlī Jūrmalas pilsētas dome jau lēma par nomas maksas atvieglojumiem uzņēmējiem, kuri nomā nekustamo īpašumu vai zemi no Jūrmalas pilsētas domes. Uz nomas maksas atvieglojumiem līdz ārkārtas situācijas beigām var pretendēt uzņēmēji, kas darbojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā un kuriem saistībā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Līdz šim nomas maksas atvieglojumiem pieteikušies 8 uzņēmēji.

 

Lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, uzņēmējiem jāvēršas Jūrmalas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 6.punktā noteiktajai kārtībai: likumi.lv/ta/id/313681#p6

 

Iesniegumus, norādot pamatojumu nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam, var iesniegt:

  • ievietojot pastkastītēs pie Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem;
  • nosūtot pa pastu adresētu Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015;
  • elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

 

Aicinām vērsties pie Jūrmalas pilsētas domes speciālistiem jautājumu gadījumā:

  • par pašvaldības iznomātās telpu, zemes un pludmales nogabalu nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, tālr. 67093915;
  • par pašvaldības iznomātās tirdzniecības vietas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī atbrīvojumu no pašvaldības nodevām par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļā, tālr. 67511490.