Jūrmalas pilsētas dome 27.martā ārkārtas sēdē apstiprināja atbalsta pasākumus pilsētas iedzīvotājiem, kurus ietekmējušas ārkārtas situācijas radītās sekas. Prioritāte ir nodrošināt atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kuras ir maznodrošinātas, trūcīgas vai atrodas riska grupā vai krīzes situācijā.

image

VISIEM BĒRNIEM TRŪCĪGĀS UN MAZNODROŠINĀTĀS ĢIMENĒS

Pašvaldība visiem bērniem trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs, kuri šajā laikā nevar saņemt pusdienas izglītības iestādēs, piegādā siltu ēdienu, un pašvaldība ēdiena piegādi pusdienu pagatavošanai bērniem šīm ģimenēm nodrošinās līdz mācību beigām. Šādu atbalstu saņem 60 ģimenes, kurās kopumā ir vairāk nekā 120 bērnu.

Kā saņemt atbalstu? Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde sazinās ar ģimenēm ar bērniem, kurām ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un nodrošina silto pusdienu piegādi bezkontakta veidā ģimenes dzīvesvietā.

 

DAUDZBĒRNU ĢIMENES

Visas Jūrmalas daudzbērnu ģimenes pašvaldība nodrošina ar pārtikas pakām. Pārtikas pakas vērtība tiek rēķināta 2 eiro vienam skolēnam vienai mācību dienai. Ja daudzbērnu ģimene vienlaikus atbilst arī trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, tā var izvēlēties sev piemērotāko atbalsta veidu – saņemt pārtikas pakas vai siltu pusdienu piegādi bērniem.

Kā saņemt atbalstu? Labklājības pārvalde sazinās ar daudzbērnu ģimenēm, kuras ir sociālā dienesta redzeslokā, un nodrošina pārtikas pakas piegādi bezkontakta veidā ģimenes dzīvesvietā. Citas daudzbērnu ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts, aicinātas sazināties ar Labklājības pārvaldi pa tālr. 26607439.

 

APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMS

Iedzīvotāji, kuriem ir piešķirts pašvaldības aprūpes mājās pakalpojums, tiks nodrošināti ar pārtikas pakām 35 eiro vērtībā reizi nedēļā.

Kā saņemt atbalstu? Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem pārtikas pakas tiks nogādātas dzīvesvietā. Ja ir radusies nepieciešamība saņemt pakalpojumu “Aprūpe mājās”, aicinām sazināties ar Labklājības pārvaldi pa tālr. 26607439.

 

IEDZĪVOTĀJIEM, KURIEM IR LABORATORISKI APSTIPRINĀTA COVID-19 SASLIMŠANA VAI KURI ATRODAS PAŠIZOLĀCIJĀ

Pārtikas pakas 35 eiro vērtībā reizi nedēļā tiks piegādātas tiem Jūrmalas iedzīvotājiem, kuriem ir laboratoriski apstiprināta Covid-19 saslimšana vai kuri atrodas pašizolācijā (ja tās ir noteiktas kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas) un kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei. Tāpat pārtikas pakas 35 eiro vērtībā reizi nedēļā būs pieejamas iedzīvotājiem no Covid-19 infekcijas riska grupas, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu, kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei.

 

VISTRŪCĪGĀKAJĀM PESRONĀM

Pašvaldība nodrošinās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu piegādi tiem cilvēkiem, kuri atrodas pašizolācijā (mājas karantīnā) vai kuriem laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no tuviniekiem.

Kā saņemt atbalstu?  Jāvēršas  Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē, zvanot uz tālr. 26607439 vai rakstot e-pastu: labklajibas.parvalde@jurmala.lv, apliecinot piederību minētajai iedzīvotāju kategorijai un norādot:

- vārdu un uzvārdu, personas kodu;

- dzīvesvietas adresi, tālruni saziņai;

- savu ģimenes ārstu;

- pašizolācijas iemeslu.