Par ārkārtas situācijas laiku tiek pagarināta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

 

2020.gada 20.februārī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.92 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Tika izsludināta publiskā apspriešana no 2020.gada 9.marta līdz 2020.gada 22.aprīlim.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.41.punktu (Ministru kabineta 25.03.2020. rīkojuma Nr.119 redakcijā) noteikts, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks no 2020.gada 12.marta, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija, attiecīgi publiskās apspriešanas termiņš tiks pagarināts par ārkārtas situācijas laiku. 

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, ir atcelta apmeklētāju pieņemšana un visi izsludinātie Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas klātienes pasākumi. Aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruņiem 67754071, 29425622, 67751590 un elektronisko pastu ilze.karjuse@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Jūrmalas pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv un publikācijām Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, kur tiks ievietota aktuālā informācija par Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas pasākumiem.

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Vides pārskatu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.