Jūrmalas pilsētas dome aicina uzņēmējus aizpildīt anketu, lai apzinātu esošo situāciju un apkopotu informāciju par Jūrmalas uzņēmējiem, kuriem Covid-19 radīto seku rezultātā ir radušās finansiālās vai cita veida grūtības.

Apkopotie dati palīdzēs precīzāk izprast Jūrmalas uzņēmēju problēmas un potenciālos risinājumus. Dati tiks izmantoti, lai izvērtētu pašvaldības atbalsta iespējas Covid-19 krīzes radīto seku samazināšanai Jūrmalas uzņēmumiem.

 

2020.gada 20.martā Saeima ārkārtas sēdē pieņēma likumu par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību.

 

Aktuālā informācija par valsts sniegto atbalstu pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā.

 

2020.gada 24.martā Ministru kabinets apstiprināja krīzes skarto nozaru sarakstu. Tuvākajās Ministru kabineta sēdēs plānots lemt par atbalsta mehānismu citiem dīkstāvē esošajiem uzņēmumiem, kas strādā nozarēs ārpus šī saraksta. Aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas oficiālajās mājaslapās.

 

Ja esat privātā sektora darba devējs, kurš ir saskāries ar Covid-19 krīzes izraisītām grūtībām un radušies jautājumi, aicinām iepazīties ar Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju “Privātā sektora darba devējiem”.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsties Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļā, e-pasts: uznemeji@jurmala.lv, tālr. 67511490.