Pārtrauc 8 pludmales nogabalu nomas tiesību rakstiskās izsoles, kas bija paredzētas 2020.gada 23.martā.

image

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2020.gada 23.marta Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums:

pārtraukt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.61 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” apstiprināto 8 pludmales nogabalu  nomas tiesību 2020.gada 23.marta rakstiskās izsoles.

 

Tālrunis informācijai: 20282909