Īpašums Salacas ielā 4 k-1 pārdots izsolē privātpersonai par 49 839 eiro. Izsolē bija pieteikušies divi pretendenti. Objekta sākumcena bija 38 935 eiro, izsoles solis – 2 726 eiro. Izsoles rezultāti vēl jāapstiprina Jūrmalas pilsētas domei; nākamā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 19.martā. 

image

Septiņu dienu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas izsoles uzvarētājs tiks uzaicināts slēgt objekta pirkuma līgumu, un uzvarētājam līgums būs jāparaksta trīsdesmit dienu laikā.

 

Namiņš kalpo kā kultūrvēsturiska liecība iedzīvotājiem, pilsētas viesiem, un tas ir jāsaglabā vēsturiskajā veidolā. Pašvaldībā uzsver, ka gan domes lēmumā, gan izsoles noteikumos jau pirms Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) lēmuma par kultūras pieminekļa statusa piešķiršanas dome bija noteikusi, ka namiņu aizliegts nojaukt un jaunajam īpašniekam objekts jāsaglabā un jāatjauno. 

 

Vērtējot izsoles rezultātus, pašvaldība ir gandarīta, ka arī sabiedrībai, ne tikai publiskajam sektoram, ir interese par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un atjaunošanu. Viens lielisks piemērs, ar kuru Jūrmalas pilsēta lepojas, ir Valda Gavara ģimenes privāti atjaunotā Raiņa māja Jaundubultos. Pašvaldība paļaujas, ka arī Salacas ielas namiņa jaunais īpašnieks dos iespēju ēkai atdzimt.

 

2019.gada 31.oktobrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu īpašumu pārdot izsolē, dodot iespēju kultūrvēsturisko īpašumu atjaunot un uzturēt privātai iniciatīvai. Pašvaldība izvērtējusi, ka ēka ar 41,8 kvadrātmetru platību ir pārāk maza kultūras pasākumu rīkošanai. Jūrmalā šobrīd ir trīs nozīmīgas, atjaunotas un pienācīgi uzturētas Raiņa un Aspazijas kultūrvietas – ēkas. Tādēļ pašvaldība izsoles veidā lēma atrast šim īpašumam rūpīgu saimnieku, izsoles noteikumos nosakot, ka ēku aizliegts nojaukt un tā jāsaglabā un jāatjauno tā vēsturiskajā veidolā.