Jūrmalas domes 20. februāra sēdē tika skatīti gandrīz 80 jautājumi: veikti grozījumi pilsētas budžetā 2020. gadam, atbalstīta pašvaldības dalība projektu konkursos ārējā finansējuma piesaistei, finansējuma piešķiršana mūziķiem un sportistiem, pieņemti lēmumi saistībā ar teritorijas plānojumu, dzīvojamo telpu īri, nekustamā īpašuma izsolēm un citi.

image

Atbalsta Teritorijas plānojumu grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai

No šā gada 9.marta līdz 22.aprīlim publiskai apspriešanai tiks nodota Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija, lai uzklausītu iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju viedokļus, kā arī saņemtu institūciju atzinumus. Visi materiāli ar paskaidrojumiem un grafiskiem materiāliem no 9.marta būs pieejami Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Klātienē ar grozījumiem varēs iepazīties Jūrmalas pilsētas domes ēkā Jomas ielā 1/5, pašvaldības Būvvaldē Edinburgas prospektā 75.

Notiks arī četras publiskās apspriešanas sanāksmes, kurās aicināti piedalīties Jūrmalas iedzīvotāji, uzņēmēji un organizācijas:

2020. gada 26.martā plkst.18.00 – Ķemeru bibliotēkā, Tukuma ielā 20, Jūrmalā;

2020. gada 31.martā plkst. 18.00 – Lielupes pamatskolā, Aizputes ielā 1A, Jūrmalā;

2020. gada 7.aprīlī plkst. 18.00 – Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;

2020. gada 15.aprīlī plkst. 18.00 – Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā.

 

Piesaistīs finansējumu pludmales kopšanai

Lai nodrošinātu labu pludmales uzturēšanas kvalitāti, regulāri tiek veikta piekrastes apsaimniekošana, kas ietver jebkura veida sadzīves atkritumu – papīru, pudeļu, koku zaru u. tml. – savākšanu visā pludmales garumā, sākot no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

Tāpat tiek savākti arī jūras izmeši – jūras zāles, aļģes un citi –, nepieļaujot jūras zāļu vaļņa veidošanos krasta robežjoslā. Izmešus savāc kaudzēs turpat pludmalē un nogādā utilizācijai vai tālākai izmantošanai.

Finansējuma piesaistei deputāti atbalstīja Jūrmalas pilsētas domes dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu iesniegumu konkursā ar apakšprojektu “Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" Jūrmalas pašvaldībā 2020. gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā sadarbībā ar projekta vadošo partneri biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”.

Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās izmaksas ir 19 032 eiro, ko piešķir Latvijas Pašvaldību savienība un kas 100% ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda piešķirtais valsts budžeta finansējums.

 

Palielina atbalstu privātā bērnudārza apmeklējumam

Veicot pirmsskolas izglītības iestādes vidējo izmaksu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, precizēti vidējo izmaksu aprēķini šim gadam. Šogad Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs privātā bērnudārza apmeklējumam par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam tiek palielināts par 16,40 eiro mēnesī un sasniedz 295,60 eiro, savukārt par obligātā izglītības vecuma bērnu – par 16,64 eiro mēnesī, un tas ir 205,57 eiro.

Šobrīd pašvaldība ir noslēgusi 75 līgumus par atbalstu pirmsskolas izglītības saņemšanai privātā izglītības iestādē, no kuriem lielākā daļa ir par bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem izglītošanu.

 

Izstrādās mācību plānus aprites ekonomikas apguvei

Jūrmalas Valsts ģimnāzija piedalīsies ekoskolu projektā, kura mērķis ir veicināt elektroenerģijas patēriņa samazināšanu, mazināt atkritumu radīšanu, atbalstīt ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus, kā arī izglītot sabiedrību par ilgtspējīgām rīcībām un izvēlēm.

Projekta īstenotāji izstrādās mācību plānus un organizēs kursus pedagogiem par aprites ekonomiku un projektos balstītu mācību procesu, lai vairotu izpratni par ražošanas ciklu, produktu lietošanu, dažādām iespējām tos izmantot mazāk, atkārtoti vai pārstrādāt.

Ekoskolu projekta aprites ekonomikas attīstības koordinators ir Vides izglītības fonds. Jūrmalas Valsts ģimnāzija projektu īstenos līdz 31. oktobrim.

 

Atbalstīs mūzikas skolas audzēkņu dalību konkursos

Deputāti atbalstīja nolikuma “Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos” pieņemšanu, lai veicinātu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu profesionālo un individuālo muzikālo attīstību. Nolikumā ir ietverti pieteikšanās noteikumi līdzfinansējuma saņemšanai un kārtību skolas audzēkņu dalībai starptautiskos konkursos un festivālos Eiropā, tādējādi nodrošinot vienlīdzības un atklātuma principu finansējuma piešķiršanā.

Finansējums audzēkņu dalībai starptautiskos konkursos un festivālos tiks piešķirts kārtējā budžeta gada ietvaros no skolas maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Atbalstāmās izmaksas ir ceļa izdevumi, izmitināšanas izmaksas, dalības maksa un komandējuma dienas nauda pedagogiem.

 

Līdzfinansēs sporta skolas audzēkņu dalību starptautiskās sacensībās

Nolikums par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskos sporta pasākumos nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts, piešķirts un izlietots Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

Pašvaldība atbalstīs dalību Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, pasaules un Eiropas kausa posmos, pasaules un Eiropas jaunatnes vai junioru čempionātos, Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā, starptautiskās sacensībās vai citu valstu atklātajos čempionātos, kā arī dalību izbraukuma nometnēs un sporta festivālos ārpus Latvijas teritorijas.

Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa individuālajiem sportistiem noteikta 6500 eiro, savukārt komandām – 12 000 eiro.

 

Atbalstīs sportistu dalību starptautiskās sacensībās

Deputāti atbalstīja divu Jūrmalas sportistu – smaiļotāju un kanoe airētāju – dalību starptautiskās sacensībās. Valters Mančass jūlija sākumā piedalīsies Eiropas un Pasaules junioru čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā Maskavā, Krievijā un jūlija vidū Brandenburgā, Vācijā, savukārt Lauris Jansons septembrī piedalīsies “Olympic Hopes” starptautiskajās sacensībās smaiļošanā un kanoe airēšanā Segedā, Ungārijā.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts ceļa un dzīvošanas izdevumu un dalības maksas segšanai saskaņā ar Latvijas Kanoe federācijas iesniegtajiem maksājuma un sacensību protokoliem.

 

Neiebilda būvju nojaukšanai

Pilsētas pašvaldībā saņemts īpašnieka iesniegums būves nojaukšanai Kalnciema ielā 19. Domes sēdē deputāti neiebilda būves nojaukšanai. Deputāti atbalstīja arī divu pašvaldībai piederošu ugunsgrēkā cietušu viendzīvokļa dzīvojamo ēku Ģertrūdes prospektā 31 nojaukšanu un īpašuma sakopšanu.

 

 

Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumi pilnā apjomā tiks publicēti sadaļā Domes pieņemtie dokumenti” likumā noteiktajā termiņā (līdz 3.martam).

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 2020. gada 19. martā.