Jūrmalas pilsētas dome aicina uzņēmējus pieteikties līdzfinansējuma konkursam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā”.

image

2020. gada konkursa prioritātes ir:

  • jaunu, dekoratīvu apgaismojuma elementu ierīkošana Jūrmalas pilsētā, nodrošinot dažādu apgaismes objektu izveidi, tai skaitā interesantu Ziemassvētku apgaismojuma elementu izveidi,
  • jaunu, izklaidējošu iekštelpu aktivitāšu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem, kas aicina uzņēmējus izveidot jaunas vai papildināt jau esošas iekštelpu aktivitātes, paplašinot savu piedāvājuma klāstu pakalpojuma saņēmējiem vai uzlabojot tā saņemšanu, piemēram, izveidojot bērnu atpūtas stūrīti.

 

Kopumā konkursā iespējams saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām projekta īstenošanai.

 

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 01.04.2020.

Kopējais pieejamais finansējums – 30 000 eiro.

 

Konkursā var pieteikties komersanti vai komersantu apvienības, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un:

  • kas projektu īstenos Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • kuras īpašumā, nomā vai valdījumā ir publiski pieejami iekštelpu vai ārtelpu objekti;
  • kuram nav nodokļu parādu un nenokārtotas saistības pret pašvaldību.

 

Lai sagatavotu pieteikumu, aicinām iepazīties ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra nolikumu Nr.38 “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” un uzsaukumu . Vairāk informācijas šeit.

 

Pieteikšanās veidlapu ar nepieciešamajiem dokumentiem iespējams ievietot pastkastītēs, kas izvietotas pie Apmeklētāju apkalpošanas centru ieejām.

 

Par papildu informāciju lūdzu kontaktēties ar Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu, e-pasts: uznemeji@jurmala.lv, tālr. 67511490.