Īsumā par domes sēdes lēmumiem
Publicēts: piektdiena, 1.novembris, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas domes 31. oktobra sēdē tika skatīts vairāk nekā 90 jautājumu: veikti grozījumi pašvaldības budžetā, apstiprināta pašvaldības dalība projektu konkursos finansējuma piesaistei, skatīti jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, un citi.

Pieņem jaunus sabiedriskās kārtības noteikumus

Deputāti atbalstīja jaunu saistošo noteikumu “Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi” pieņemšanu. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā nākamgad, un ir atbilstīgi mūsdienu situācijai.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā uztur Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās būves, tās teritorijas un īpašumam piegulošo teritoriju sakoptību, sanitāro tīrību un sabiedrisko kārtību. Būtiskākās izmaiņas – jaunajos noteikumos noteiktām personu grupām ir paredzēti atvieglojumi un atbrīvojumi no pienākuma kopt piegulošo teritoriju, šie pienākumi pāries pašvaldībai.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas un publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Jūrmala sadarbosies ar Brovari pašvaldību Ukrainā

Jūrmalas pilsēta sadarbosies ar Brovari pašvaldību Ukrainā, īstenojot projektu “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”.

Brovari pašvaldības pārstāvji dosies uz Jūrmalu pieredzes apmaiņā sadarbības veicināšanai. Abu pašvaldību kultūras, mārketinga un attīstības jomu darbinieki plāno paaugstināt kompetenci pilsētas attīstības jautājumos, lai uzlabotu darba efektivitāti un nodrošinātu pašvaldību iedzīvotāju informētību un iesaisti pašvaldības organizēto pasākumu norisē. Gūtā pieredze nodrošinās iespēju arī turpmāk uzturēt jau iepriekš izveidoto sadarbību ar Brovari pašvaldību.

Projekta kopējās izmaksas ir 2680 eiro, no kurām 75% ir Latvijas Pašvaldību savienības piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 25%. Projektu īsteno no 1. novembra līdz 9. decembrim.

 

Atjaunos zvejas kuģi “Undīne”

Jūrmalas Brīvdabas muzeja lepnums ir pagājušā gadsimta 70. gadu zvejas kuģis “Undīne”, ko drīzumā sāks atjaunot. Savukārt, lai nodrošinātu jau esošo eksponātu pieejamību apmeklētājiem un eksponātu saglabāšanas apstākļus, no jauna projektēs un būvēs nojumi kuģu vrakiem, kā arī sakops teritoriju un uzstādīs kvalitatīvu signalizācijas sistēmu.

Jūrmalas pilsētas muzeja projektu “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” atbalsta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Projektu paredzēts īstenot no 2019. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 15. jūlijam. Plānotās izmaksas ir 131 790 eiro, no kurām EJZF finansējums ir 90% un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10%.

 

Sportistiem piešķir naudas balvas

Deputāti atbalstīja naudas balvu izmaksu par izciliem panākumiem sportā sportistiem un viņu treneriem, kuri guvuši godalgotas vietas liela mēroga sacensībās. Naudas balvas tiks izmaksātas saskaņā ar nolikumu “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

Pludmales volejbolistei Tīnai Laurai Graudiņai par izcīnīto 1. vietu Eiropas čempionātā pludmales volejbolā piešķirs naudas balvu 4300 eiro pēc nodokļu nomaksas un viņas trenerim Genādijam Samoilovam – naudas balvu 2150 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Savukārt VIII Latvijas jaunatnes olimpiādē godalgoto vietu ieguvējiem – airētājiem, burātājiem, golferiem, mākslas vingrotājām, paukotājiem, peldētājiem, bokseriem un karatistiem, pavisam 47 sportistiem un 13 treneriem – piešķirs naudas balvas no 75 līdz 520 eiro, kopsummā izmaksājot 9722,50 eiro.

 

Atļauj nojaukt būves

Pilsētas pašvaldībā saņemti īpašnieku iesniegumi būvju nojaukšanai Baložu ielā 4 a, Poruka prospektā 59 un Kapteiņa Zolta ielā 140. Deputāti neiebilda būvju nojaukšanai. Deputāti atbalstīja arī “Priedaines satiksmes mezglā” esošās būves nojaukšanu. Lēmums tika pieņemts, jo būve vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, konstatēts arī, ka, ņemot vērā intensīvo satiksmes plūsmu un lai lieki nenoslogotu satiksmes organizāciju Priedaines satiksmes mezglā, būves turpmāka izmantošana, to pielāgojot citu publisku funkciju veikšanai, nav lietderīga. Šai vietā saskaņā ar projektu paredzēts uzstādīt Jūrmalas pilsētas robežzīmi. Būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties sadaļā  “Domes pieņemtie dokumenti” un Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 21. novembrī.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE