Sākta Lielupes zemūdens nogāzes nostiprināšana
Publicēts: piektdiena, 30.augusts, 2019
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Jānis Artemjevs - Vides nodaļa

Lielupes krastā pie esošā krasta nostiprinājuma posmā starp Majoriem un Dubultiem uzsākti izskalotā krasta stiprinājuma gultnes/zemūdens nogāzes nostiprināšanas (atjaunošanas) darbi.

image

Vizualizācija.

 

Šobrīd ar peldošo ekskavatoru jau veikta ūdens zonas attīrīšana, nogāzes veidošana, kā arī gultnes izlīdzināšana. Šonedēļ tiek veikti ūdensslīdēju zemūdens darbi, lai ieklātu ģeotekstilu, bet nākamajā nedēļā tiks uzsākta zemūdens betonēšana.

 

2018. gada 5. septembrī tika noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jūrmalas pilsētas pašvaldību par projekta Nr.5.1.1.0/17/I/008 “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu.

 

Projekts paredz:

 • gultnes/zemūdens nogāzes nostiprināšanas (atjaunošanas) darbus posmā Majori-Dubulti,
 • jaunas krasta nostiprināšanas inženierbūves (pretplūdu un erozijas aizsargbūves) būvniecību pie Lielupes krasta no Majoriem līdz Dzintariem (posmā no Rīgas ielas 2 līdz Plūdu ielai), būvprojektā paredzēta vienota krasta stiprinājuma rievsiena ar grunts piebērumu;
 • rievsienā integrētas vides pieejamības kāpnes – piekļuves nodrošināšanai pie ūdens;
 • pie Majoru vidusskolas ir paredzēta nogāzes veida krasta nostiprinājuma būvē pretī pašvaldības stāvlaukumam Rīgas ielā 6A,
 • pie Straumes ielās tiks izbūvēt jauns slips (speciāli izveidota kuģošanas līdzekļu nolaišanas vieta) – piekļuves un rekreācijas nodrošināšanai;
 • lietus ūdens un gruntsūdens drenāžas sistēma;
 • būvprojekta risinājums iedzīvotāju lietošanā esošo peldošo pontonu pieslēgšanai pie jaunā krasta stiprinājuma.

 

Projekta ietvaros līdz ar jauno krasta nostiprinājuma būvniecību tiks izbūvēta arī paralēli krastam esošā Lejas iela, kurā tiks izbūvēta jauna ceļa infrastruktūra. Lejas ielas posmā (aptuveni 290 m) no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai būvprojektā paredzēti:

 • vienota krasta stiprinājuma rievsiena ar grunts piebērumu;
 • rievsienā integrētas vides pieejamības kāpnes – piekļuves nodrošināšanai pie ūdens;
 • lietus ūdens un gruntsūdens drenāžas sistēma; jaunas apgaismojuma līnijas izbūve;
 • Lejas ielas izbūve (ar cieto segumu);
 • Ormaņu ielas galā Lielupes krastā ir paredzēts izbūvēt publiski pieejamo slipu (speciāli izveidota kuģošanas līdzekļu nolaišanas vieta);
 • Ormaņu ielas galā (ielas malā) paredzēts izveidot transportlīdzekļu stāvēšanai paredzētas “kabatas”.

 

Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunojot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu riska skartā reģiona (Dubulti-Majori-Dzintari) uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu.

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas ietvaros. Projektu plānots pabeigt līdz 2021.gada beigām.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 4 838 108,09 eiro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 230 000,00 eiro, valsts budžeta dotācija ir 211 687,51 eiro, bet Jūrmalas pilsētas domes finansējums 1 396 420,58 eiro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 1 199 564,56 eiro un neattiecināmo izmaksu summa ir 196 856,02 eiro.

 

                                                                         

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE