Jaunieši apgūst pirmos soļus starptautiskajā uzņēmējdarbībā
Publicēts: ceturtdiena, 29.augusts, 2019
Kategorija: Pašvaldība

No 11. līdz 17.augustam 15 jaunieši no Jūrmalas, Teračinas (Itālija) un Vāsas (Somija) piedalījās neformālās izglītības apmācībās ‘’Mana pilsēta- iespēju potenciāls’’. 

image

Šīs apmācības, kas norisinājās Somijas pilsētā Vāsā, bija trešais jeb noslēdzošais posms Erasmus+ programmas projektā, kura galvenais mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju ar neformālās izglītības palīdzību apgūt uzņēmējdarbības veidošanas pamatus starptautiskajā tirgū. 

 

Noslēdzošā apmācību posma ietvaros dalībnieki finalizēja savas līdz šim izstrādātās biznesa idejas, prezentēja izstrādātās mārketinga stratēģijas un apzināja iespējas piesaistīt finansējumu savu ideju turpmākai realizēšanai. Galvenais uzsvars, apgūstot investoru un resursu piesaistes metodes, tika likts uz savas vietējās pilsētas apzināšanos kā vērtīgu un bagātīgu resursu avotu. Jaunieši dalījās pieredzē par sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem, par tirgus daudzveidību savā pilsētā un diskutēja, kā veidot jaunas sadarbības un ieinteresēt vietējos uzņēmējus atbalstīt viņu biznesa idejas.

 

Lai gūtu vērtīgus padomus un jaunas zināšanas par uzņēmējdarbības praktisku uzsākšanu un uzņēmuma virzīšanu starptautiskajā tirgū, dalībnieki viesojās arī pie Vāsas vietējiem uzņēmējiem, kā piemēram, Vāsas vietējā elektroenerģijas uzņēmumā un triju universitāšu izveidotajā tehnoloģiju laboratorijā, kurā ikvienam tehnisko zinātņu studentam ir iespēja gūt praktiskas zināšanas dažādu produktu un tehnoloģiju izstrādē.

 

Noslēdzošajā dienā dalībnieki prezentēja savas biznesa idejas, finanšu un mārketinga plānus un turpmāko virzību. Prezentācijas vērtēja vietējie uzņēmēji un Junior Achievement Somija pārstāvji, sniedzot praktiskus ieteikumus turpmākajai biznesa attīstībai un resursu piesaistei.

 

Priecājamies, ka apmācību rezultātā vairāki jaunieši izteikuši vēlmi turpināt projektā iesākto un attīstīt savas biznesa idejas, vēršoties pēc atbalsta pie vietējiem uzņēmējiem un biznesa inkubatoriem. Vēlam veiksmi!

 

Projekts “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu, programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

   

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE