Pieci Jūrmalas jaunieši septiņas dienas pavadīja Jūrmalas sadraudzības pilsētā Teračinā, Itālijā, kurā no 10. līdz 16.jūnijam norisinājās otrais no Erasmus+ programmas projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” trīs apmācību posmiem.

image

Apmācībās ar nosaukumu “No idejas līdz produktam” Jūrmalas jaunieši kopā ar desmit Somijas un Itālijas jauniešiem turpināja apgūt iemaņas, kas nepieciešamas jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā. Apmācību laikā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Teračinas uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem tūrisma jomā un uzdot sev interesējošus jautājumus savas biznesa idejas attīstībai. Jaunieši starptautiskās komandās strādāja pie piecām uzņēmējdarbības idejām, tai skaitā, tūrisma, finanšu, atkritumu pārstrādes un izglītības jomās. Jauniešus motivēja un apmācīja neformālās izglītības treneris Kaspars Brūvelis, nodibinājuma “Brīvo mākslinieku apvienība “Pieaugušie bērni”” pārstāvis, kurš palīdzēja apgūt uzņēmējdarbības praktisko pusi, izmantojot neformālās izglītības metodes.

 

Jauniešu dalība apmācībās turpināsies Vāsas pilsētā, Somijā, no 11.jūnija līdz 17.augustam, kuras  ietvaros jaunieši gūs jaunas zināšanas par mārketinga stratēģiju un mārketinga komunikācijas veidiem, kā arī izstrādās sava uzņēmuma digitālo prototipu.

 

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī uzlabot jaunatnes darba kvalitāti. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties trīs organizācijām no Latvijas, Itālijas un Somijas - Jūrmalas pilsētas domei, Teračinas pilsētas pašvaldībai un Vāsas pilsētas pašvaldībai.

 

Projekts “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.