image
Jūrmalas pilsētas dome apstiprina atbalsta pasākumus iedzīvotājiem ārkārtas situācijā

Jūrmalas pilsētas dome 27.martā ārkārtas sēdē apstiprināja atbalsta pasākumus pilsētas iedzīvotājiem, kurus ietekmējušas ārkārtas situācijas radītās sekas. Prioritāte ir nodrošināt atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kuras ir maznodrošinātas, trūcīgas vai atrodas riska grupā vai krīzes situācijā.

piektdiena, 27.marts, 2020
image
Pēdējais brīdis pieteikties ilgtermiņa caurlaidēm iebraukšanai Jūrmalā

No 1.aprīļa atsāksies periods, kad iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā nepieciešama caurlaide. Jūrmalas pilsētas dome aicina transportlīdzekļu vadītājus, kuri plāno noformēt vai iegādāties ilgtermiņa caurlaides, neatlikt to uz pēdējo brīdi. 

trešdiena, 25.marts, 2020
image
Pagarina Teritorijas plānojuma redakcijas publisko apspriešanu

Par ārkārtas situācijas laiku tiek pagarināta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

trešdiena, 25.marts, 2020
image
Atbalsts uzņēmējiem Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai

Jūrmalas pilsētas dome aicina uzņēmējus aizpildīt anketu, lai apzinātu esošo situāciju un apkopotu informāciju par Jūrmalas uzņēmējiem, kuriem Covid-19 radīto seku rezultātā ir radušās finansiālās vai cita veida grūtības.

trešdiena, 25.marts, 2020
image
Informācija izsoles pretendentiem

Pārtrauc 8 pludmales nogabalu nomas tiesību rakstiskās izsoles, kas bija paredzētas 2020.gada 23.martā.

pirmdiena, 23.marts, 2020
image
Jūrmalas slimnīca iegādājusies jaunas medicīnas iekārtas ar ERAF finansējumu

SIA “Jūrmalas slimnīca” iegādājusies jaunas medicīnas iekārtas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” ietvaros.

pirmdiena, 23.marts, 2020
image
Īsumā par domes 19. marta sēdes lēmumiem

Jūrmalas pilsētas domes 19. marta sēdē tika skatīti vairāk kā 50 jautājumi – atbalstīts nolikums par pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā iekasēšanas kārtību, apstiprināts pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” nolikums, atbalstīta pašvaldības dalība projektu konkursos ārējā finansējuma piesaistei, pieņemti lēmumi saistībā ar būvniecību un teritorijas plānojumu, dzīvojamo telpu īri, kustamā un nekustamā īpašuma izsolēm un citi.

piektdiena, 20.marts, 2020
image
Jūrmalas pilsētas dome apstiprinājusi Salacas ielas 4 izsoles rezultātus

Jūrmalas pilsētas domes sēdē 19.martā tika apstiprināti izsoles rezultāti un pieņemts lēmums pārdot īpašumu izsoles uzvarētājam. Astoņi deputāti lēmumu atbalstīja, seši balsoja pret, viens deputāts sēdē nepiedalījās.

piektdiena, 20.marts, 2020
image
Iebraukšanas caurlaides aicina noformēt elektroniski (LV, RU, ENG)

No 1.aprīļa atsāksies periods, kad iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā nepieciešama caurlaide. Jūrmalas pilsētas dome aicina transportlīdzekļu vadītājus, kuri plāno noformēt vai iegādāties ilgtermiņa caurlaides, neatlikt to uz pēdējo brīdi. 

trešdiena, 18.marts, 2020
image
Atgriežoties no ārzemēm, 14 dienu pašizolācija mājās - obligāta (LV, RU)

Atgādinām - mīļie iedzīvotāji, esiet atbildīgi pret sevi un sabiedrību! Atgriežoties no ārzemēm, obligāti ir jāievēro 14 dienu pašizolācija mājās. Atgādiniet šo noteikumu ievērošanu arī saviem kaimiņiem, paziņām. 

trešdiena, 18.marts, 2020
Ielādēt vairāk