Lai izveidotu logo Jūrmalas pieteikumam konkursā par “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” statusa iegūšanu, kā arī veicinātu iedzīvotāju iesaisti pieteikuma gatavošanā, Jūrmalas pilsētas dome izsludina publisku logo skiču konkursu.

image

Konkursā  par logo izstrādi aicināti piedalīties mākslinieki, grafiskie dizaineri, kā arī jebkura fiziska persona, tai skaitā nepilngadīga. Ideju skices tiek gaidītas no jūrmalniekiem un iedzīvotājiem Jūrmalas kaimiņu novados, ar kuriem tiek veidota kopīga kultūras programma, startējot “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” konkursā.

 

Logo jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajam, tam jāietver vārds “Jūrmala” un  gada skaitlis “2027”, kā arī jāatspoguļo “Jūrmala – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” koncepcijas moto – “ARTērijas”.

 

Ideju skice jpg vai pdf formātā un parakstīts pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 2021. gada 15. martam. Skices var iesniegt:

  • elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Logo skiču konkursam Jūrmala 2027”, ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu;

  • papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi “Logo skiču konkursam Jūrmala 2027” iesniedzot Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (ievietojot Jūrmalas pilsētas domes pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816);

  • papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi “Logo skiču konkursam Jūrmala 2027” nosūtot pa pastu uz adresi Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

Iesniegtos darbus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija, piešķirot katram darbam punktus atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem: logo skices atbilstība nolikumā noteiktajam; skices lakonisms un uztveramība, kā arī logo skices oriģinalitāte un novitāte.

 

Konkursa uzvarētāji saņems Jūrmalas pilsētas domes Atzinības rakstus un naudas balvu: galvenā balva – 300  eiro pēc nodokļu nomaksas; divas veicināšanas balvas, katra 200 eiro pēc nodokļu nomaksas.

 

Konkursa nolikumu skatīt šeit.

 

Kā iepriekš ziņots, Jūrmalas pilsēta kopā ar septiņiem Kurzemes novadiem startēs “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” konkursā. Kopējās kultūras programmas veidošanā Jūrmalai pievienojušās Tukuma, Talsu, Kandavas, Dundagas, Jaunpils, Engures un Rojas pašvaldības. Šobrīd norisinās konkursa pieteikuma gatavošana un kultūras aktivitāšu plāna līdz 2027. gadam izstāde, kurā aktīvi iesaistījušies iedzīvotāji, vietējo kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.