2020. gada 17. septembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā svinīgā ceremonijā Kultūras ministrijas apbalvojumu saņēma pērn starptautiskos konkursos, skatēs un izstādēs panākumus guvušie kultūrizglītības nozares skolēni un viņu pedagogi. 

image
Tika apbalvoti 14 mākslas skolu audzēkņi, no kuriem 4 ir Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņi. Sveicam audzēkņus un viņu skolotājus – Kristīnu Marfutinu un viņas skolotāju Daci Greiziņu, un Liānu Rozenbergu, Anastasiju Jurgelēviču un Mihailu Brodoviču un viņu skolotāju Antonu Vaivodu.
 
Apbalvojums piešķirts Jūrmalas Mūzikas vidusskolas saksofona spēles 4. klases audzēknim Ignatijam Triškinam (Ignatii Trishkin) par iegūto 1. vietu XX starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā "Jūrmala 2019" un 5. starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā "Kaunas Sonorum". Apbalvojumu un pateicības rakstu saņēma arī Ignatija pedagogs Arvīds Kazlausks (Arvydas Kazlauskas) un koncertmeistare Māra Upmace.
 
KM apbalvojumu par īpašiem sasniegumiem 2019. gadā saņēma 46 audzēkņi, kā arī viņu pedagogi un koncertmeistari no 18 izglītības iestādēm. Jaunie talanti pērn guvuši godalgas starptautiskos dejas, mūzikas, mākslas un dizaina jomas konkursos, kas norisinājās gan tepat Latvijā, gan arī Baltkrievijā, Beļģijā, Francijā, Gruzijā, Igaunijā, Krievijā, Ķīnas Republikā, Lietuvā, Turcijā un Vācijā.