Arī mākslā, mūzikā un sportā audzēkņi mācās attālināti
Publicēts: ceturtdiena, 2.aprīlis, 2020
Kategorija: Izglītība

Mācības attālināti notiek ne tikai vispārējās izglītības programmās, tās turpinās arī profesionālās ievirzes izglītībā – mākslā, mūzikā un sportā.

image

Attēlā: Solfedžo tiešsaistes stunda jaunizveidotajā platformā e-muzikasskola.lv 

pedagoģes Sandras Šmites vadībā.

 

Jūrmalas Mākslas skolā

Pedagogi izmanto daudzveidīgās mācību metodes, ko nodrošina mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Piemēram, skolotāja Laima Akmentiņa ir izveidojusi video, kurā demonstrē gleznošanas procesu, pedagogs Rūdis Pētersons izveidojis paraugu galeriju “Pinterest” vietnē, un šādu piemēru ir daudz.

 

Mākslas skolas pedagogi atzīst, ka bērnu darbi, ko viņi iesūta E-klases pastā vai “Whatsapp”, ir ļoti labi, rūpīgi izstrādāti, tomēr nekas nespēj aizstāt mācības klātienē, jo ļoti būtiski ir ne tikai parādīt mākslinieciski tehniskos paņēmienus un izteiksmes līdzekļus, bet arī kontakts ar pedagogu, sarunas un atbalsts.

 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Skola pati ir izveidojusi savu platformu e-muzikasskola.lv, kurā pedagogi var pasniegt gan grupu, gan individuālās stundas tiešsaistē. Tā dod iespēju audzēknim pieslēgties konkrētai darba telpai un apgūt mūzikas priekšmetus attālināti, tiešsaistes konferencēs satiekot gan pedagogu, gan klasesbiedrus, vai arī noskatīties stundas ierakstu, ja nav bijusi iespēja būt klāt stundas laikā.

 

Pedagogi ir digitalizējuši mūzikas materiālus un uzdevumus, kā arī izstrādājuši jaunus metodiskos materiālus. Piemēram, ģitāras spēles pedagogs Vladimirs Kudrins sagatavojis videoīsfilmas par katru apgūstamo skaņdarbu.

 

“Sarežģīts mācību process ir tām instrumentu grupām, kur nav iespējams instrumentu apgūt mājās, piemēram, ērģeles. Apgrūtināta ir arī kolektīvā muzicēšana, bet orķestru, ansambļu un koru vadītāji turpina darbu ar audzēkņiem individuāli,” pastāstīja Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktore Gunta Liepiņa.

 

Jūrmalas Sporta skolā

Jūrmalas Sporta skolas treneri ir izstrādājuši individuālus treniņu plānus un uzdevumus. Jaunie sportisti izpilda uzdotos vingrinājumus, nofilmē un nosūta trenerim – tā tiek veikta vingrinājumu izpildes kontrole un kļūdu labojums. Daļa no bērniem, piemēram, regbijā, raksta dienasgrāmatu, kur tiek uzskaitīti veiktie vingrinājumi un sniegtas atbildes uz trenera jautājumiem.

 

Tāpat Sporta skolas fizioterapeite Māra Balode ir sagatavojusi dažādus vingrinājumus vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanai mājas apstākļos. Uzdevumus var apskatīt Jūrmalas Sporta skolas sociālo tīklu lapā un pildīt ikviens jūrmalnieks.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE