Izziņo Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2020.gadam
Publicēts: piektdiena, 20.marts, 2020
Kategorija: Izglītība

Jaunieti, #paliecmājās un uzraksti pats savu projektu! Tieši brīdis, kad ikdienu lielākoties pavadām mājās, ir īstais, lai izplānotu un pierakstītu ideju jauniešu aktivitātēm, ko īstenot no šī gada jūnija līdz pat oktobrim.

image

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jūrmalas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un finanšu pratību. Projektā vari iekļaut meistarklases, radošās darbnīcas vai neformālās izglītības aktivitātes, kultūras vai sporta pasākumu, pārgājienu vai spēļu vakaru – jebko, ko vēlies noorganizēt citiem jauniešiem Jūrmalā.

 

Projektu konkursā ir iespējams saņemt Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējumu līdz 100 eiro, ko var izmantot, lai segtu transporta nomas izmaksas, telpu nomas izmaksas, biroja un kancelejas preču iegādes izmaksas, materiālu iegādes izmaksas, iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas vai iegādātos inventāru vērtībā līdz 30 eiro.

 

Konkursā var piedalīties jebkurš Jūrmalas jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (vienam no jauniešiem jābūt vismaz 18 gadus vecam). Kā?

  1. Jāizlasa konkursa nolikums: bit.ly/iniciativa2020.
  2. Jāizklāsta savu ideju, atbildot uz jautājumiem projekta pieteikuma veidlapā un jāaizpilda budžeta izmaksu veidlapa: bit.ly/iniciativa2020.
  3. Kad projekta pieteikums ir pabeigts, projekta iesniedzējam (jaunietim 18-25 gadu vecumā) jāparaksta aizpildītās pieteikuma un budžeta izmaksu veidlapas.
  4. Līdz 2020.gada 28.aprīlim projekta pieteikuma formas oriģinālu jāiesniedz Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrā (Raiņa ielā 50-40, Jūrmalā) vai jānosūta pa pastu BJIC (Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008), vai e-dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pastu jurmalasjauniesi@edu.jurmala.lv

 

Ja rodas kādi jautājumi vai vēlme pakonsultēties, aicinām sazināties ar Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvjiem: jurmalasjauniesi@edu.jurmala.lv vai 25728797.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE