Vasaras noslēgumā, divās pēdējās augusta nedēļās pirmo reizi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā norisinās dienas nometne “Muzikālā vasara”, kur 24 pedagogu vadībā notiek dažādas muzikāli radošas nodarbības, kurās piedalās gandrīz 100 audzēkņi.

image

Pirmajā nedēļā nometnē piedalījās sagatavošanas un pirmās klases audzēkņi, kuri ir veiksmīgi nokārtojuši iestājeksāmenus un ir gatavi uzsākt iepazīt mūzikas pasauli, mācoties mūzikas skolā. Nedēļas laikā audzēkņi adaptējās modernajās, skaistajās skolas telpās, iepazinās ar pedagogiem un saviem jaunajiem klases biedriem. JMV pedagogu vadībā audzēkņi muzicēja, ritmizēja, dziedāja un sāka iepazīt mūzikas pamatelementus, kā arī slavenāko komponistu daiļradi.

 

Jaunajiem muzikantiem 2.septembrī būs pirmā iespēja gūt skatuves pieredzi svinīgajā Mācību gada atklāšanas koncertā, dziedot dziesmas, kas tika apgūtas nometnes laikā kopā ar skolas sagatavošanas līdz 2.klases kori Andra Baloža vadībā.

 

Savukārt nometnes otrajā nedēļā piedalās dažādu specialitāšu audzēkņi no 2. līdz 12.klasei, kur apgūst kolektīvo muzicēšanu, spēlējot JMV instrumentālajos ansambļos – kokļu, ģitāru, akordeonu, saksofonu ansamblī, kā arī vokālajā ansamblī. Tāpat audzēkņiem ir iespēja pilnveidot arī savas solistu prasmes, gatavojot savus solo priekšnesumus.

Šī jaunā skolas tradīcija ar Jūrmalas pilsētas domes finansiālo atbalstu ir pavērusi audzēkņiem iespēju vasarā muzicēt brīvā, radošā gaisotnē, iegūt jaunas instrumentu spēles iemaņas, kā arī pavadīt vasaru muzikāli.