Jauniešu dome veicina jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tajā darbojas tikai Jūrmalas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

 

 

Jauniešu domes darbību atbalsta un koordinē Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra struktūrvienība Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs.

 

Kontakti

Priekšsēdētāja Diāna Nagle
Priekšsēdētājas vietniece Evelīna Zilbere
Protokolists Alekss Bļiņņikovs
e-pasts: jurmalasjauniesi@gmail.com
Seko informācijai: twitter.com/InfoKaija
www.facebook.com/jurmalasxjauniesi

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikums Nr.20 Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes nolikums