Sākumlapa http://edu.jurmala.lv Sākumlapa lv Fri, 21 Feb 2020 04:52:39 +0200 Paziņojums par Jūrmalas pilsētas Meža prospekta ielas daļas nosaukuma maiņu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70710-pazinojums-par-jurmalas-pilsetas-meza-prospekta-ielas-dalas-nosaukuma-mainu Thu, 23 Jan 2020 12:12:25 +0200 Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Cīruļu ielā 16 un Cīruļu ielā 18 publisko apspriešanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70634-par-detalplanojuma-projekta-zemesgabaliem-cirulu-iela-16-un-cirulu-iela-18-publisko-apspriesanu Mon, 03 Feb 2020 14:41:39 +0200 Par detālplānojuma projekta Kaugurciema ielā 68A publisko apspriešanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70633-par-detalplanojuma-projekta-kaugurciema-iela-68a-publisko-apspriesanu Mon, 03 Feb 2020 14:42:00 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2D http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70632-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-braslas-iela-2d Mon, 03 Feb 2020 14:42:33 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 55 īstenošanas termiņa pagarināšanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70553-par-detalplanojuma-zemesgabalam-dzintaru-prospekta-55-istenosanas-termina-pagarinasanu Mon, 03 Feb 2020 14:42:52 +0200 Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Cīruļu ielā 16 un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/70479-par-darba-uzdevuma-deriguma-termina-pagarinasanu-detalplanojuma-izstradei-zemesgabaliem-cirulu-iela-16-un-cirulu-iela-18-jurmala Wed, 08 Jan 2020 14:29:31 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70464-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-53-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 07 Jan 2020 10:35:36 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā apstiprināšanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69840-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-priedaine-2001-priedaine-1201-priedaine-2303-un-lielais-prospekts-0041-jurmala-apstiprinasanu Mon, 02 Dec 2019 12:26:09 +0200 Par Jūrmalas pilsētas domes lēmuma „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ķemeru ielā 76/84 atzīšanu par spēku zaudējušu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69837-par-jurmalas-pilsetas-domes-lemuma-par-detala-planojuma-izstradasanu-zemesgabalam-jurmala-kemeru-iela-7684-atzisanu-par-speku-zaudejusu-un-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kemeru-iela-7684-atzisanu-par-speku-zaudejusu Mon, 02 Dec 2019 12:25:47 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2 http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69836-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-jekaba-iela-2 Mon, 02 Dec 2019 12:25:03 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69338-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-53-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Wed, 13 Nov 2019 13:42:14 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69337-detalplanojuma-zemesgabalam-iecavas-iela-3-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Wed, 13 Nov 2019 13:41:53 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69336-detalplanojuma-zemesgabalam-kapteina-zolta-iela-140-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Wed, 13 Nov 2019 13:41:31 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69335-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-breksu-iela-6-jurmala Wed, 13 Nov 2019 13:41:08 +0200 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69334-pazinojums-par-detalplanojuma-pilnveidotas-redakcijas-zemesgabaliem-priedaine-2302-priedaine-2001-priedaine-1201-priedaine-2303-un-lielais-prospekts-0041-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Wed, 13 Nov 2019 13:40:40 +0200 Par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Iecavas ielā 3 derīguma termiņa pagarināšanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/69168-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-iecavas-iela-3-deriguma-termina-pagarinasanu Wed, 23 Oct 2019 15:11:58 +0200 Par darba uzdevuma detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2 derīguma termiņa pagarināšanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/69148-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-grozijumu-izstradei-zemesgabalam-magonu-iela-2-deriguma-termina-pagarinasanu Tue, 22 Oct 2019 12:14:12 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68810-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-teatra-iela-1-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 01 Oct 2019 15:20:50 +0200 Detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, 2001, 1201, 2303 un Lielais prospekts 0041 pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68760-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-2001-1201-2303-un-lielais-prospekts-0041-pilnveidotas-redakcijas-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 07 Oct 2019 17:26:41 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 apstiprināšanu http://edu.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68755-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-3-apstiprinasanu Mon, 07 Oct 2019 17:27:19 +0200