Sākumlapa http://edu.jurmala.lv Sākumlapa lv Sat, 25 Jan 2020 01:04:11 +0200 Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22786-eku-un-buvju-tehniska-stavokla-novertesanas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 16:07:55 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22782-koku-vertesanas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:54:48 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22783-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:55:05 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22779-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:53:27 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22780-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:53:56 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22781-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:54:27 +0200 Domes sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22777-domes-sede Fri, 24 Jan 2020 15:52:22 +0200 Izglītības konsultatīvās padomes sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22778-izglitibas-konsultativas-padomes-sede Fri, 24 Jan 2020 15:53:05 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22775-administrativas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:51:34 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22776-koku-vertesanas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:52:01 +0200 Finanšu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22772-finansu-komitejas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:48:36 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22773-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:48:58 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22774-dzivoklu-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:50:11 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22769-koku-vertesanas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:47:18 +0200 Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22770-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:47:50 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22771-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:48:15 +0200 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22768-socialo-veselibas-un-integracijas-jautajumu-komitejas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:46:56 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22766-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:42:45 +0200 Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22767-jaunatnes-un-sporta-jautajumu-komitejas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:46:26 +0200 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/22763-nekustama-ipasuma-iznomasanas-un-iziresanas-komisijas-sede Fri, 24 Jan 2020 15:41:28 +0200