Sākumlapa http://edu.jurmala.lv Sākumlapa lv Wed, 16 Oct 2019 15:10:41 +0200 Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21786-turisma-un-kurortologijas-komitejas-arkartas-sede Tue, 15 Oct 2019 14:46:19 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21785-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Tue, 15 Oct 2019 14:47:43 +0200 Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21630-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Wed, 25 Sep 2019 13:52:44 +0200 Domes sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21617-domes-sede Tue, 24 Sep 2019 14:47:53 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21616-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:46:42 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21615-administrativas-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:45:48 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21614-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:43:17 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21613-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:41:46 +0200 Finanšu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21612-finansu-komitejas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:40:42 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21611-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:38:39 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21610-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:37:42 +0200 Izglītības konsultatīvās padomes sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21609-izglitibas-konsultativas-padomes-sede Tue, 24 Sep 2019 14:35:35 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21608-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:32:14 +0200 Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21607-turisma-un-kurortologijas-komitejas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:30:10 +0200 Sabiedriskās padomes sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21606-sabiedriskas-padomes-sede Tue, 24 Sep 2019 14:28:00 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21604-dzivoklu-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:25:53 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21603-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:24:00 +0200 Jūrmalas jauniešu domes sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21602-jurmalas-jauniesu-domes-sede Tue, 24 Sep 2019 14:21:35 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21601-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 14:15:37 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21600-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 24 Sep 2019 13:31:59 +0200