Sākumlapa http://edu.jurmala.lv Sākumlapa lv Thu, 01 Oct 2020 03:59:42 +0200 Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/kapitalsabiedribas/74952-jurmalas-pilsetas-pasvaldibas-kapitalsabiedribu-un-kapitala-dalu-parvaldibas-kartiba Fri, 25 Sep 2020 09:38:49 +0200 Izglītības konsultatīvās padomes sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24655-izglitibas-konsultativas-padomes-sede Wed, 23 Sep 2020 16:24:36 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24654-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:24:11 +0200 Domes sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24653-domes-sede Wed, 23 Sep 2020 16:23:01 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24652-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:22:25 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24651-administrativas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:20:56 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24649-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:18:47 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24646-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:16:07 +0200 Finanšu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24644-finansu-komitejas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:15:29 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24643-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:14:20 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24640-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:11:34 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24639-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:09:06 +0200 Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24637-turisma-un-kurortologijas-komitejas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:04:15 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24636-dzivoklu-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:02:15 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24634-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 16:00:28 +0200 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24631-nekustama-ipasuma-iznomasanas-un-iziresanas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 15:59:05 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24629-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 15:57:08 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24628-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 15:55:03 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24627-administrativas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 15:52:36 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://edu.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24626-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 23 Sep 2020 15:50:47 +0200