Sākumlapa http://edu.jurmala.lv Sākumlapa lv Fri, 07 Oct 2022 13:33:16 +0200 Esiet aktīvi, iesaistieties pilsētas attīstības programmas izstrādē! http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/attistibas_planosana/attistibas_programmas_izstrade/75228-esiet-aktivi-iesaistieties-pilsetas-attistibas-programmas-izstrade Jūrmalas pilsētas dome ir uzsākusi Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam izstrādi un aicina iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties izstrādes procesā.

]]>
Thu, 08 Oct 2020 09:41:15 +0200
2019. gads http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/68364-2019-gads Tue, 21 Jul 2020 15:32:47 +0200 2018. gadā īstenotie projekti http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/63057-2018-gada-istenotie-projekti Tue, 04 Dec 2018 16:08:04 +0200 Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/46773-sabiedribas-izglitosana-vides-aizsardzibas-sekmesanai  

 

]]>
Fri, 17 Jan 2020 10:51:38 +0200
Eiropas Savienības fondi http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/43578-eiropas-savienibas-fondi Mon, 28 Dec 2020 15:41:41 +0200 Jūrmalas osta paplašina darbību http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/jurmalas_ostas_parvalde/jahtklubs__jurmala_/20528-jurmalas-osta-paplasina-darbibu Šovasar Jūrmalas ostas pārvalde izvietoja jahtu ostā “Jūrmala” 18 jaunas tauvošanās laipas, kas palielināja jahtu ostas kapacitāti līdz 80 vietām.  

]]>
Tue, 29 Sep 2020 16:26:10 +0200
2016. gadā īstenotie projekti http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/20104-2016-gada-istenotie-projekti 2017. gadā šajā kategorijā netika īstenots neviens projekts.

]]>
Wed, 04 Jul 2018 15:35:33 +0200
2014. gadā īstenotie projekti http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/20103-2014-gada-istenotie-projekti Wed, 04 Jul 2018 15:36:51 +0200 Ziņo par pārkāpumiem pret vidi ar „Vides SOS"! http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/zino_par_parkapumiem/19378-zino-par-parkapumiem-pret-vidi-ar-vides-sos Thu, 31 Mar 2016 10:28:31 +0200 Jūrmalas uzņēmumi http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/uznemumi_jurmala/19313-jurmalas-uznemumi Wed, 14 Dec 2016 14:50:47 +0200 Pakalpojumi uzņēmējiem http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/pakalpojumi/18928-pakalpojumi-uznemejiem Mon, 18 Jan 2021 11:03:11 +0200 2015. gadā īstenotie projekti http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/18914-2015-gada-istenotie-projekti Wed, 04 Jul 2018 15:36:00 +0200 Dabas liegums "Darmštates priežu audze" http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/18881-dabas-liegums-darmstates-priezu-audze Fri, 18 Sep 2015 11:07:44 +0200 Ķemeru nacionālais parks http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/18880-kemeru-nacionalais-parks Wed, 08 Mar 2017 11:28:44 +0200 Dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas” http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/18877-dabas-liegums-lielupes-grivas-plavas Mon, 21 Sep 2015 14:59:23 +0200 Dabas parks „Ragakāpa” http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/18876-dabas-parks-ragakapa Fri, 05 Feb 2021 12:54:51 +0200 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/18875-ipasi-aizsargajamas-dabas-teritorijas Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Ķemeru nacionālais parks, dabas parks „Ragakāpa” un dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas", iekļautas Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 sastāvā. Vietējas nozīmes dabas lieguma statuss piešķirts Darmštates priežu audzei.

]]>
Fri, 18 Sep 2015 12:29:26 +0200
Vide http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/18874-vide Tue, 16 Oct 2018 09:57:47 +0200 Investoriem http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/investoriem/18844-investoriem Wed, 30 Mar 2016 14:29:23 +0200 Statistika par Jūrmalas uzņēmējiem http://edu.jurmala.lv/lv/attistiba/uznemejdarbibas_vide/statistika/18832-statistika-par-jurmalas-uznemejiem Thu, 27 Sep 2018 08:55:51 +0200