image
Apvienos Jūrmalas Alternatīvo skolu un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu; pārbūvēs Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku

Jūrmalas pilsētas domes sēdē 24.septembrī pieņemts lēmums dibināt jaunu izglītības iestādi “Jūrmalas Aspazijas pamatskola”, kurā tiks apvienotas divas Jūrmalas skolas: Jūrmalas Alternatīvā skola un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola. Skola pārņems un attīstīs Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas izglītības programmas; jaunā skola pārņems arī abās skolās strādājošos pedagogus, tiks saglabāts skolēnu skaits klasēs. 

ceturtdiena, 24.septembris, 2020
image
Īsumā par domes septembra sēdes lēmumiem

Jūrmalas domes 24.septembra sēdē tika skatīti gandrīz 100 jautājumi: apstiprināti grozījumi lēmumos par pašvaldības dalība projektu konkursos ārējā finansējuma piesaistei, noteikts izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku atalgojums, pieņemti lēmumi saistībā ar teritorijas plānojumu, par dzīvojamo telpu īri, dzīvokļu īpašumu izsolēm un citi saistībā ar nekustamo īpašumu.

ceturtdiena, 24.septembris, 2020
image
Piesakiet pretendentus Jūrmalas pilsētas Sabiedriskā labuma balvai!

Jūrmalas pilsētas dome līdz 30. oktobrim aicina pieteikt pretendentus Sabiedriskā labuma balvai.

trešdiena, 23.septembris, 2020
image
Piesakiet pretendentus Jūrmalas pilsētas apbalvojumiem!

Jūrmalas dome aicina izvirzīt pretendentus Jūrmalas pilsētas augstākā apbalvojuma – Goda zīmes – piešķiršanai. Tāpat pretendentus var pieteikt Apbalvojumam par mūža ieguldījumu, kā arī Goda raksta piešķiršanai. Apbalvojumiem var pieteikt no 14. septembra līdz 30. oktobrim.

ceturtdiena, 10.septembris, 2020
image
Dzīvokļu komisijas paziņojums

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta trešo daļu, Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome paziņo

ceturtdiena, 10.septembris, 2020
image
Īsumā par Jūrmalas pilsētas domes 27.augusta lēmumiem

Jūrmalas pilsētas domes 27. augusta sēdē tika skatīti gandrīz 70 jautājumi: veikti grozījumi pašvaldības nolikumā un budžetā, pieņemti lēmumi par pašvaldības īstenotajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, lēmumi saistībā ar nekustamo īpašumu, tostarp izsolēm, nomu, zemes vienību sadali, un citi.

ceturtdiena, 27.augusts, 2020
Nostiprinās Lielupes kreiso krastu posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai

Īstenojot projekta aktivitātes, Lielupes kreisā krasta nostiprināšanas ieceri, šī gada 16.jūnijā atkārtoti ir izsludināts iepirkumu konkurss ID Nr. JPD 2020/67 “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam pieguļošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā” un 29.jūnijā atkārtoti – iepirkumu konkurss ID Nr. JPD 2020/70 “Būvuzraudzība Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam pieguļošās Lejas ielas pārbūvei posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā”.

pirmdiena, 24.augusts, 2020
Būvvalde aicina laikus nodot ēkas ekspluatācijā

Jūrmalas pilsētas pašvaldības būvvalde atgādina, ka maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā ir astoņi gadi.

ceturtdiena, 13.augusts, 2020
image
Lems par teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotas redakcijas izstrādi

Noslēgusies Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana, tās laikā līdz 20. jūlijam saņemti gandrīz 400 iedzīvotāju iesniegumi ar priekšlikumiem. Paldies iedzīvotājiem par aktīvu iesaisti pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu publiskajā apspriešanā!

trešdiena, 12.augusts, 2020
image
Par nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā

Jūrmalas pašvaldība ir saņēmusi Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes atbildes vēstuli ar SIA “EcoLead” (turpmāk – Operators vai SIA “EcoLead”) skaidrojumu par iespējamiem riskiem A kategorijas piesārņojošās darbības veikšanas laikā Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atļaujas izsniegšanas gadījumā.

piektdiena, 31.jūlijs, 2020
Ielādēt vairāk