Pieteikties līdz: piektdiena, 15.novembris, 2019

Jūrmalas Sporta skola

Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV- 2016

tālr.67736378, tālr./fax.67736379

e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv

Reģ.Nr.90009249367

IZM Reģ.Nr.2971902208

 

Jūrmalas Sporta skolas draudzīgais kolektīvs aicina pieteikties darbā izglītības metodiķi.

 

Prasības:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība.
 • Vēlama iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā.
 • Labas datorzināšanas.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši likumdošanas prasībām.
 • Augsta atbildības sajūta.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties izglītības procesa organizēšanā.
 • Saskaņojot ar Jūrmalas Sporta skolas direktoru, organizēt un vadīt sporta masu pasākumus, sacensības sporta veidos Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, iesaistot Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes un citās organizācijās.
 • Koordinēt Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu komandu piedalīšanos valsts mēroga sacensībās.
 • Koordinēt un vadīt treneru un sporta skolotāju profesionālā līmeņa paaugstināšanu un tālākizglītību.
 • Vadīt Jūrmalas pilsētas treneru un sporta skolotāju metodisko darbu.
 • Konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību, veicināt pieredzes apmaiņu.
 • Apkopot Jūrmalas pilsētas izglītojamo olimpiādes rezultātus.
 • Popularizēt pedagogu darba pieredzi un motivēt pedagogus radošai pētnieciskai darbībai.
 • Piedalīties Jūrmalas sporta skolas pasākumu plāna un attīstības plāna izstrādē.
 • Veicināt pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņu, sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm, pašvaldību un valsts institūcijām.
 • Sekmēt jaunākās metodiskās literatūras pieejamību Jūrmalas Sporta skolā.

 

Darba alga 830,- EUR mēnesī, tai skaitā normatīvajos aktos paredzētie nodokļi.

 

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz e-pasta adresi sportaskola@edu.jurmala.lv, (ar norādi “ Uz Izglītības metodiķa amatu”). Pieteikšanās termiņš 2019.gada 15.novembris.

Adrese: Jūrmala, Nometņu iela 2B. Tālrunis informācijai 67736379.

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv,  67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849.

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.