Pieteikties līdz: pirmdiena, 10.maijs, 2021

 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

reģ.Nr.90000091456

aicina pastāvīgā darbā juristu.

 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

Vakance: Jurists 261901

 

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē un, vēlams, vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • vismaz divu gadu pieredze jurista amatā, vēlams bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • zināšanas un pieredze administratīvā procesa un civilprocesa jomā;
 • pieredze juridisko dokumentu izstrādē un sagatavošanā;
 • labas datorprasmes;
 • labas komunikācijas un publiskās runas prasmes;
 • augsta atbildības izjūta, spēja strādāt kā  komandā, tā arī individuāli;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un stresa apstākļos un ievērot konfidencialitāti;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām ( Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 “Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude”)

Amata mērķis un galvenie pienākumi:

 • sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošus tiesību aktu projektus, konsultēt un sniegt atbalstu juridiskos jautājumos, sagatavot juridiskus dokumentus, pārstāvēt Bāriņtiesu valsts un pašvaldību iestādēs;
 • pārstāvēt Bāriņtiesu tiesvedību procesos visu instanču tiesās;
 • veikt iekšējo normatīvo aktu un metodisko ieteikumu izstrādi un sagatavošanu;
 • sagatavot atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktu projektiem;
 • nodrošināt personu datu aizsardzības ievērošanu Bāriņtiesā.

Bāriņtiesa piedāvā:

 • stabilu atalgojumu, alga bruto 1287 euro;
 • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu un papildatvaļinājumu;
 • speciāli medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles, lēcas) iegādes kompensēšanu 70,00 euro apmērā;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā

Darba vieta un kontaktinformācija:

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa, Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015, tālr.67764573; e-pasts: barintiesa@jurmala.lv

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 10.05.2021. sūtīt uz e-pasta adresi: barintiesa@jurmala.lv.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību, attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Bāriņtiesa informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;
 2. datu pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.: 67093849, e-pasta adrese: personasdati@jurmala.lv