• Nr.4 Lībiešu ielā 18, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 13 200.00, nodrošinājums EUR 1 320.00, izsole 29.01.2020. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 16.01.2020. plkst.16-00;
  • Nr.27 Skolas ielā 69B, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 9 960.00, nodrošinājums EUR 996.00, izsole 29.01.2020. plkst.11-00, pieteikšanās līdz 16.01.2020. plkst.16-00;
  • Nr.70 Skolas ielā 16, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 11 760.00, nodrošinājums EUR 1 176.00, izsole 22.01.2020. plkst.14-00, pieteikšanās līdz 09.01.2020. plkst.16-00.

 

Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.