AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.19 Raiņa ielā 47, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16400.00, nodrošinājums EUR 1640.00, izsole 05.09.2019. plkst.14-00, pieteikšanās līdz 22.08.2019. plkst.16-00.

 

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.