Atjaunots pieteikšanās termiņš nekustamā īpašuma (kadastra Nr.13000263407) - būves Puškina ielā 2, Jūrmalā, un zemesgabala Robežu ielā 6, Jūrmalā, 53/100 domājamo daļu privatizācijai.

 

Nosacītā cena EUR 18000,00.

Maksimālais termiņš pirkuma maksas samaksai - 10 gadi.

 

Apliecinājumi privatizēt īpašumu iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 20.06.2019. plkst.17.00. Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1800,00.

 

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 4.07.2019. plkst.13.00 Privatizācijas aģentūrā.

 

Informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles

https://www.pa.gov.lv/izsoles/dzivokli/453/, tālrunis uzziņām 67021325, 67021358.