aprīlis 2021
01 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
06 aprīlis
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
06 aprīlis
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
08 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
09 aprīlis
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
12 aprīlis
pirmdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu

Z.Sapronova

 1.  

Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG-8198, atsavināšanu

K.Platnieks

12 aprīlis
pirmdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 1-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

13 aprīlis
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
13 aprīlis
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
14 aprīlis
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra nolikuma Nr.38 “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” ietvaros atbalstītajiem projektiem 2021.gadā

I.Šponberga

14 aprīlis
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

I.Šponberga

 1.  

Par grozījumiem projekta "Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros" 2021.gada budžetā aktivitāšu griezumā

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" 2021.gada budžetā aktivitāšu griezumā

 

 1.  

Par Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”, lēmuma pielikumā un grozījumiem 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu  Atbalss ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par 2016.gada 21.jūnija Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/832  un 2016.gada 21.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/831 termiņa pagarināšanu

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

 

 1.  

Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

14 aprīlis
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
15 aprīlis
ceturtdiena
09.30
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

E.Majore

15 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
15 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

15 aprīlis
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par piemaksām par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam

I.Vasmanis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

L.Tesnova

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2021.gada budžetā

P.Vilkaste

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta grozījumiem

D.Ziemele

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” noslēgumu

I.Baumane

16 aprīlis
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
20 aprīlis
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
20 aprīlis
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
20 aprīlis
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
21 aprīlis
trešdiena
10.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par piemaksām par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam

I.Vasmanis

 1.  

Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu

J.Milberga

 1.  

Par Ārējo sakaru un protokola nodaļas budžeta grozījumiem

I.Ķelpe

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA1) atklātā projektu konkursā

I.Aroniete

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā

 

22 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
22 aprīlis
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

I.Šponberga

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

B.Birzniece

11.20

 1.  

Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu

J.Milberga

11.25

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu

Z.Sapronova

 

 1.  

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

S.Brence

11.30

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

I.Brača

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

 

11.40

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

L.Grobiņa

11.45

 1.  

Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG-8198, atsavināšanu

K.Platnieks

11.50

 1.  

Par būves nojaukšanu Atbalss ielā 8, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Lēmums “Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

 

 

 1.  

Saistošie noteikumi “Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

 

12.00

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 1-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

12.05

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

S.Brauere

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

23 aprīlis
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
27 aprīlis
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
28 aprīlis
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
29 aprīlis
ceturtdiena
09.00
Finanšu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību 2020.gada (auditētiem) pārskatiem

G.Avots

29 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
30 aprīlis
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17