maijs 2021
02 marts
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
02 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
03 marts
trešdiena
10.00
Izglītības un kultūras jautājumu ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2021.gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

04 marts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
05 marts
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
09 marts
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

E.Pivarūns

 1.  

Par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā

I.Šponberga

 1.  

Par turpmāko rīcību ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām

G.Kovaļevska

09 marts
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 - 3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2- 35, Jūrmalā, īres līguma pārjaunojuma līguma noslēgšanu

 

09 marts
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
10 marts
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu 21.līnijā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju”

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes vienību Rotas ielā 20, Jūrmalā, un Rotas ielā 22, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Meža prospektā 36, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 36 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 28 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 17 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 18 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā  nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā  nomu

 

 1.  

Par zemes vienību zem valsts vietējā autoceļa V 10 Vārnukroga ceļš, Jūrmalā, nodošanu valsts īpašumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 33A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 45B, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, un nekustamo īpašumu Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, Skolas ielā 44, Jūrmalā, Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” valdījumā

 

 1.  

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valteri 0034, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

 

10 marts
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11 marts
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par piekrišanu grozījuma izdarīšanai nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” statūtos

K.Martinsone

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”

E.Majore

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

 

 1.  

Par budžeta izmaiņām Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē projektam “PROTI un DARI”

 

11 marts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
11 marts
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

L.Grobiņa

11 marts
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par piemaksām par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam

I.Vasmanis

 1.  

Atklāta projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" nolikums

E.Majore

 1.  

Partnerības izveide ar Talsu, Dundagas, Rojas, Tukuma, Jaunpils, Kandavas, Engures novadiem saistībā ar pieteikuma izstrādi Jūrmalas dalībai Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē

I.Ķelpe

12 marts
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
16 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
16 marts
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
17 marts
trešdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

17 marts
trešdiena
10.30
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par tūrisma un darījumu tūrisma statistikas datiem par 2020.gadu

I.Šponberga

17 marts
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Z.Sapronova

 1.  

Par būves nojaukšanu Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Grozījumi 2016.gada 1.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/203 (Drosmes iela 2, Jūrmalā)

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 51, Jūrmalā, un zemesgabala daļas Raiņa ielā 53, Jūrmalā, iegādi

 

18 marts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
19 marts
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
22 marts
pirmdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
23 marts
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

L.Tesnova

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

 1.  

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanas iecirkņu komisiju locekļiem

 

 1.  

Par nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības objektu izmaksu norakstīšanu 2020.gada pārskata izdevumos

B.Birzniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

I.Brača

23 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
23 marts
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
24 marts
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
25 marts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
25 marts
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanas iecirkņu komisiju locekļiem

 

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

J.Ķēniņš

11.15

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

I.Kalvāne

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu”

L.Sutta

11.25

 1.  

Par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā

I.Šponberga

11.30

 1.  

Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Z.Sapronova

11.35

 1.  

Par piekrišanu grozījuma izdarīšanai nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” statūtos

K.Martinsone

11.40

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

N.Stupele

 

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

 

11.45

 1.  

Atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums

E.Majore

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

 

11.50

 1.  

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 12.kārtas atklātajā projektu iesniegumu konkursā

I.Baumane

11.55

 1.  

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

E.Pivarūns

12.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

I.Brača

12.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

L.Grobiņa

12.10

 1.  

Par būves nojaukšanu 21.līnijā 1, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju”

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.238 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.754 “Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle””

 

 

 1.  

Par zemes vienību Rotas ielā 20, Jūrmalā, un Rotas ielā 22, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Meža prospektā 36, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

12.15

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 - 3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pārjaunojuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.20

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 36 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 28 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 17 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 18 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā  nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā nomu

 

 

 1.  

Par zemes vienību zem valsts vietējā autoceļa V 10 Vārnukroga ceļš, Jūrmalā, nodošanu valsts īpašumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 33A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 45B, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, un nekustamo īpašumu Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, Skolas ielā 44, Jūrmalā, Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” valdījumā

 

 

 1.  

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valteri 0034, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

 

26 marts
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
30 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75