jūnijs 2021
13 maijs
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra 2021.gada budžeta grozījumiem

J.Mucenieks

13 maijs
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”’ 2021.gada budžeta grozījumiem

S.Grope

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas grozījumiem 2021.gada budžetā

U.Andersone

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikumā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem

L.Grobiņa

 1.  

Par Pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” grozījumiem un izmaiņām programmās “Pansionāta pakalpojumi”, “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojumi”, “Invalīdu pārvadāšana” un “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana”

U.Iskrovs

13 maijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
13 maijs
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta grozījumiem

A.Miltiņa

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”

K.Zelicka

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” 2021.gada budžeta grozījumiem

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2021.gada budžeta grozījumiem

T.Vaišļa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pamatskolas 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Skudra

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta grozījumiem

G.Liepiņa

 1.  

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas budžeta grozījumiem

E.Daņiloha

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” noslēgumu

I.Baumane

 1.  

Par finansējumu piemaksām  profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam  par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā

V.Ļaudams

 1.  

Par finansējuma pārdali piemaksām pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, kas strādā klātienē COVID-19 pandēmijas laikā

 

 1.  

Par finansējumu piemaksām vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, kuri strādā klātienē COVID-19 pandēmijas laikā

 

 1.  

Par finansējumu mācību satura digitalizācijas - digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

 

 1.  

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma finansētā projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums

A.Trabo-Čebina

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

E.Majore

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas turpmākās attīstības vīziju

A.Bruņeniece

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

 

 1.  

Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora iecelšanu amatā

 

 1.  

Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā

L.Vārpiņa

13 maijs
ceturtdiena
14.00
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5