Darba kārtība:

  1.  

Par piemaksām par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam

I.Vasmanis

  1.  

Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu

J.Milberga

  1.  

Par Ārējo sakaru un protokola nodaļas budžeta grozījumiem

I.Ķelpe

  1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA1) atklātā projektu konkursā

I.Aroniete

  1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā