Pasākumu afišas
Janvāris – barikāžu atceres laiks
20.01.2021 - 31.01.2021
Kauguru kultūras nams
1 / 2
janvāris 2021
24 novembris
2020 gads
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par SIA “Jūrmalas gaisma” 2021.gada budžeta pieprasījumu

V.Freimanis

 1.  

Par SIA “Jūrmalas ūdens” 2021.gada budžeta pieprasījumu; programmā “Notekūdeņu apsaimniekošana (“Meliorācijas sistēmas apsaimniekošana” un “Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana”)

A.Stārasts

 1.  

Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā”

U.Bēniņš

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas (Būvniecības daļas) 2020.gada budžeta atlikumu precizējumiem (Ceļu fonda izlietojuma programma)

B.Birzniece

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas prioritāšu apstiprināšanu un finanšu saistību uzņemšanos

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””

E.Venters

24 novembris
2020 gads
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Personāla nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

J.Ķēniņš

 1.  

Par Centralizētās grāmatvedības 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Kundziņa

 1.  

Par Administratīvās komisijas 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Tukāne

 1.  

Par 2021.gada budžeta pieprasījumu Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai programmās “Sabiedrības informēšanas pasākumi” un “Starptautiskā un institucionālā sadarbība”

Z.Leite

 1.  

Par 2021.gada budžeta pieprasījumu Mārketinga un ārējo sakaru Mārketinga nodaļai programmā “Sabiedrības informēšanas pasākumi”

L.Pīpkalēja

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas 2021.gada budžeta pieprasījumu Pašvaldības vēlēšanām

A.Griķis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas prioritāšu apstiprināšanu un finanšu saistību uzņemšanos

B.Birzniece

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra 2020.gada budžeta grozījumiem

J.Mucenieks

 1.  

Par grozījumiem 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.443 “Par Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” pielikumā

L.Sutta

 1.  

Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas ostas pārvaldes projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

24 novembris
2020 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
24 novembris
2020 gads
otrdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5