Pasākumu afišas
Lauras Veļas glezniecības izstāde “Atslēgkadri”
12.08.2020 - 13.09.2020
Jūrmalas pilsētas muzejs, Tirgoņu iela 29
Imanta Ozoliņa grafikas darbu izstāde “Limonāde”
12.08.2020 - 13.09.2020
Jūrmalas pilsētas muzejs, Tirgoņu iela 29
Agneses Gedules stikla objektu izstāde “Stikla domnīcas”
12.08.2020 - 13.09.2020
Jūrmalas pilsētas muzejs, Tirgoņu iela 29
Vasaras koncerts Horna dārzā
31.07.2020 - 07.08.2020
Horna dārzs, Jomas iela 35
Sestdienas koncerti Mellužu estrādē
18.07.2020 - 22.08.2020
Mellužu estrāde, Mellužu prospekts 6
Bērnu vasara Mellužu estrādē
19.07.2020 - 30.08.2020
Mellužu estrāde, Mellužu prospekts 6
Andreja Ģērmaņa izstāde “Retrospekcija”
04.08.2020 - 19.09.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Fotoizstāde izstāde “Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā.”
03.08.2020 - 29.08.2020
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Lienes Martinsones izstāde "Saspēle"
01.08.2020 - 05.09.2020
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
Pedagoga, mākslinieka Antona Vaivoda jubilejas izstāde “Jūra – tuvā un tālā”
12.06.2020 - 29.08.2020
Dubultu Kultūras kvartāls Jūrmalas Mākslas skola Strēlnieku prospekts 30
Ķemeru orientēšanās svētki
08.08.2020 - 08.08.2020
Bišu un Tukuma ielas krustojums, Ķemeros
Jūrmalas kauss 2020 pludmales regbijā 5
15.08.2020 - 15.08.2020
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
Jūrmalas krāsu skrējiens
16.08.2020 - 16.08.2020
Tallinas ielā, Kauguros
Jūrmalas velomaratons 2020
30.08.2020 - 30.08.2020
Turaidas ielā 1, pie Dzintaru koncertzāles
Jūrmalas skriešanas svētki
27.09.2020 - 27.09.2020
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
augusts 2020
15 jūlijs
trešdiena
09.00
Apvienotā Pilsētsaimniecības un drošības komitejas un Transporta un mājokļu jautājumu ārkārtas komiteja
Jomas iela 1/5
 1.  

Par Jūrmalas  pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi"  kustamās mantas - būvgružu konteineru, atsavināšanu

G.Lasis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem

Z.Sapronova

 1.  

Par turpmāko rīcību ar Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-76, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-121, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums"

 

15 jūlijs
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jomas iela 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

I.Umbraško

 1.  

Saistošie noteikumi Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā

A.Sapronovs

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

B.Birzniece

 1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Pūces ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.157 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4  Slokas ielā 7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 41/45, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 42, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 28, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 25, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 19, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 9A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 60, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.88 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi"

 

 1.  

Par valsts nekustamā īpašuma Vanagu ielā 5, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabala daļā Skolas ielā 40, Jūrmalā

 

 1.  

Ziņojums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu inventarizāciju un kontroli

A.Grants