1.  

Par 2020.gada IT finansējumu pašvaldības kultūras iestādēm

M.Rikšis

  1.  

Par 2020.gada IT finansējumu Jūrmalas Pašvaldības policijai

 

  1.  

Par 2020.gada IT finansējumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm

 

  1.  

Par Jūrmalas sporta servisa centra 2020.gada IT finansējumu

 

  1.  

Par 2020.gada IT finansējumu pašvaldības izglītības iestādēs

 

  1.  

Par IKT pārvaldes 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

  1.  

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas (Ceļu fonda izlietojuma programmas) 2020.gada budžeta pieprasījumu

B.Birzniece

  1.  

Par Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūves risinājumu apstiprināšanu

 

  1.  

JPPI “Jūrmalas ostas pārvalde” 2020.gada budžeta pieprasījums

A.Bērziņš

  1.  

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības tehniskā nodrošinājuma daļas 2020.gada budžeta pieteikuma projekts

I.Baltrums

  1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra 2020. gada budžeta pieprasījumu

J.Mucenieks