1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

  1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā