1.  

Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Z.Sapronova

  1.  

Par būves nojaukšanu Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā

V.Zvejniece

  1.  

Par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā

 

  1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

S.Brauere

  1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

  1.  

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

  1.  

Grozījumi 2016.gada 1.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/203 (Drosmes iela 2, Jūrmalā)

 

  1.  

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 51, Jūrmalā, un zemesgabala daļas Raiņa ielā 53, Jūrmalā, iegādi